Pedagogické praxe v Bc. studiu

A. PRO STUDENTY 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA OBORŮ ZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ (ZAHÁJENÍ STUDIA 2017-2020)

Základní informace: Informace-k-praxim_3.roc._LS     

Směrnice a metodiky: 

Asistentská praxe

Praxe v zařízení pro volný čas

Orientační praxe:

Lektorská praxe:

B.  PRO STUDENTY 2. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PROGRAMŮ ZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ (ZAHÁJENÍ STUDIA 2021)

Základní informace k praxímvolnočasová praxe s reflexí, lektorská praxe s reflexí, asistentská praxe s reflexí, dobrovolnická praxe s reflexí: Informace-k-praxim_2. roc. LS

Směrnice:

Oborová praxe s reflexí:

Smernice_oborova praxe_Bc._2022_23

Ostatní: Pro výběr školy/zařízení doporučujeme využít nabídku fakultních a spolupracujících škol a zařízení. Kontakty naleznete v záložce Školy a zařízení (v hlavním menu).

Studenti jsou před nástupem na pedagogickou praxi povinni absolvovat kurz “Proškolení studentů před pedagogickými praxemi”, na jehož základě jim bude automaticky vystaveno potvrzení o absolvování kurzu.