Pracoviště a kontakty

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Místnost: R 134
Telefon: +420 221 900 184, 604 302 385
e-mail: praxe@pedf.cuni.cz

PhDr. Karel Starý, Ph.D. vedoucí pracoviště ČT: 13:30 – 15:00
Mgr. Lucie Maršálková odborná pracovnice PO: 10:00  –  13:00, dále dle dohody
Tatiana Stodůlková administrativní pracovnice PO, ÚT, ČT: 9:00 – 11:0, 13:30 – 15:00, ST: 9:00 – 11:00, 13:30 – 16:00

V současné době je agenda Střediska pedagogické praxe vyřizována přednostně elektronicky. Pokud chcete předat smlouvy, dohody a jiné podklady, prosím zašlete je poštou nebo předejte na podatelnu.

Pokud potřebujete něco projednat osobně, prosíme kontaktujte nás laskavě předem na email praxe@pedf.cuni.cz

Charakteristika pracoviště

Středisko pedagogické praxe zajišťuje systémovou podporu všech typů pedagogických praxí na PedF UK v Praze. Je organizačním útvarem fakulty pro podporu vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové činnosti v oblasti pedagogické praxe v souladu s koncepcí rozvoje fakulty. Středisko  garantuje spolupráci se sítí tzv. fakultních škol a zařízení, jež jsou výukovou základnou budoucích učitelů, kde se ve spolupráci s VŠ pedagogy fakulty realizují pedagogické praxe studentů učitelství. Nedílnou součástí činnosti střediska je evaluace kvality pedagogických praxí. Metodicky řídí a organizuje pedagogické praxe studentů a zajišťuje přípravu podkladů pro financování pedagogických praxí. Vedoucí střediska se prakticky podílí na vývoji a vedení vybraných typů praxí a publikuje odborné texty k uvedené tematice.

Činnost pracoviště řídí vedoucí Střediska pedagogické praxe, který je přímo podřízen pověřenému proděkanovi pro studijní záležitosti.