Garanti praxí na katedrách

Garant oborové praxe na příslušné katedře garantuje realizaci praxe konkrétního oboru:

Seznam garantů praxí ZS 2022-23