Základní umělecké školy

__________________Škola______________________
_____________Kontakt_____________
KatedraGarantPlatnost
smlouvy do
Základní umělecká škola Music Art
V Remízku 926
Praha 5
152 00
Bc. Josef Vondráček, MBA
tel.: 775 362 205, 246 064 014
reditel@musicart.cz
www.musicart.cz
KHVdoc. Palkovská
leden 2025
Konzervatoř a SŠ Jana Deyla
Maltézské nám. 14
118 44 Praha 1
Mgr. Stanislava Lustyková
tel.: 255 719 571
kjd@kjd.cz
stanislava.lustykova@kjd.cz
SpPgdr. Šumníkováleden 2025
ZŠ a ZUŠ
Jabloňová 564/43
460 01 Liberec 12
Mgr. Iva Havlenová
tel.: 733 143 194
sekretariat@zsjablonova.cz
Hvdr. Selčanováleden 2025