Proškolení před praxemi

Kurz je potřeba v každém typu studia absolvovat jen jednou (1x v Bc. studiu a 1x v navazujícím magisterském studiu, nebo 1x v neděleném Mgr. studiu). Certifikát je možné po absolvování kurzu vygenerovat jen jednou. Test je třeba splnit min. na 17 bodů.

Odkazy na kurz v Moodle naleznete v záložce.