Formulář DPP a DPČ

Od října 2023 je v platnosti novela zákoníku práce. V návaznosti na tuto změnu je potřeba (dle PO a EO) k dohodě (2x) vždy připojit dodatek “Informace zaměstnavatele”, (2x zaměstnanec vytiskne, vyplní a podepíše, jeden výtisk si nechá, druhý bude odevzdán na SPP) a dokument Rozvržení pracovní doby (2x, vyplní garant, jeden tisk si nechá zaměstnanec, druhý tisk do SPP). Vše se odevzdá na SPP. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, neváhejte se na nás obrátit.

Děkujeme!

Manuál k vyplňování DPP

Rozvržení pracovní doby_vzor

Dodatek k DPP

DPP 2024 MŠ

DPP 2024 1. stupeň ZŠ

DPP 2024 VVP

DPP 2024 Speciální pedagogika

DPP 2024 Logopedie

Dohoda o pracovní činnosti