Info – studenti VVP na ZŠ a SŠ

INFORMACE PRO STUDENTY UČITELSTVÍ VVP PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ŠKOLY 

Doučovat můžete v rámci volitelného předmětu: Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dalších žáků, kteří pomoc potřebují OPNZ0S169C. Doučování se týká všech žáků, kteří tuto formu podpory potřebují, tedy i žáků bez podpůrných opatření nebo IVP.

Předmět je otevřen pro oba ročníky navazujícího magisterského studia všech oborů učitelství pro základní školy a střední školy. Do předmětu se můžete zapsat opakovaně.

Doučování  je  zaměřeno na žáky základních škol.  Školu, která poptává doučování svých žáků, si vyhledejte ve sdílené tabulce na  https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/chci-doucovat/seznam-skol/  a domluvte si doučování s uvedeným kontaktním pracovníkem.  Následně pošlete email na: praxe@pedf.cuni.cz, kde uvedete název školy, stupeň, předměty a počet žáků, které budete doučovat. Nabídka této školy pak bude upravená nebo stažená. V případě, že není zveřejněná žádná volná nabídka, kontaktujte Středisko pedagogické praxe: praxe@pedf.cuni.cz.

Student může doučovat i dítě v okolí svého bydliště, především ze sociálně znevýhodněného prostředí, o kterém ví, že by tuto podporu potřebovalo. V takovém případě požádá jeho učitele, aby školu zaregistroval do systému na: https://zapojmevsechny.cz/doucovani/. Do komentáře je nutné uvést, že doučování je již zajištěno studentem PedF UK.

Zápis: probíhá v SIS stejným způsobem jako u ostatních předmětů.

Sylabus předmětu (celkem 60 h):

prezenční část na fakultě (rozvržená a zadaná vyučujícím v SIS)

  • úvodní setkání se studenty – úvod do problematiky, naplánování praxe (2 hodiny)
  • závěrečné reflektivní setkání (2 hodiny)

přímá činnost ve škole, příprava, reflexe a samostudium (v gesci studenta)

  • individuální nebo skupinová praxe s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami formou doučování ve třídě (min. 20 hodin)
  • samostudium, odborná příprava – příprava úkolů pro žáky a jejich hodnocení, studium podpůrné odborné literatury, konzultace (s pedagogickými a poradenskými pracovníky na škole)

Je možné doučovat i on-line. Tuto formu konzultujte vždy s vyučujícím předmětu.

Ukončení předmětu a podmínky: zápočet – 4 kredity.  Student se účastní úvodního informačního semináře,  praxe formou doučování v plném rozsahu min. 20 hodin a závěrečného reflektivního setkání. Svou činnost konzultuje a reflektuje s pedagogickým pracovníkem určeným školou. Na závěr předloží zpracování záznamů z doučování, docházkový list a hodnocení praxe podepsané  pedagogickým pracovníkem určeným školou.

Smlouva se školou o realizaci pedagogické praxe není podmínka získání zápočtu, uzavírá se pouze, pokud si ji škola vyžádá.