INFO – studenti VVP pro 2. st. ZŠ a SŠ

INFORMACE PRO STUDENTY UČITELSTVÍ VVP PRO 2. ST. ZÁKLADNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ŠKOLY

Doučovat můžete v rámci volitelného předmětu: Dobrovolnická činnost OPNZ0Z169C

Zápis:  probíhá v SIS stejným způsobem jako u ostatních předmětů. Pokud máte potíže se zápisem, kontaktujte prosím dr. Laufkovou: veronika.laufkova@pedf.cuni.cz

Sylabus (podrobněji v SIS)

  1. Prezenční část na fakultě (rozvržená a zadaná vyučujícím v SIS): úvodní seminář, závěrečný reflektivní seminář.
  2. Přímá činnost, příprava, reflexe a samostudium (v gesci studenta): min. 20 hodin skupinové nebo individuální doučování, příprava na doučování, kontrola úkolů žáků a poskytování zpětné vazby, konzultace, samostudium, plnění úkolů dle pokynů vyučujícího.

Ukončení předmětu: zápočet-  4 kredity

Podmínky získání zápočtu: Absolvování praxe v plném rozsahu činností, potvrzení o vykonané praxi vygenerované registračním systémem, a další podklady dle pokynů vyučujícího.

Organizace doučování: Školy, které poptávají doučování, jsou přihlášené v registračním systému, kde jsou uvedené kontaktní údaje o škole a informace o žácích, kterých se doučování týká.

Jak si doučování domluvit: Návod na registraci do systému doučování, vyhledání a kontaktování školy naleznete na tomto odkazu: navod-na-registraci-doucovani, nebo na https://www.youtube.com/watch?v=Xzim1XXUMzk&ab_channel=Projekt. Pokud už jste se do systému zaregistrovali, stačí se jen přihlásit.

Doučování dětí mimo zveřejněnou poptávku škol: Můžete doučovat i dítě, o kterém víte, že by tuto podporu potřebovalo. V takovém případě požádejte jeho učitele nebo zástupce školy, aby školu zaregistroval na https://zapojmevsechny.cz/doucovani/. Podle uvedeného manuálu se následně také přihlásíte do systému a v nabídce škol si vyberete školu „svého” žáka.

Forma doučování on-line: Je možné doučovat prezenčně i on-line. Online doučování konzultujte vždy s vyučujícím předmětu. Doučovat můžete individuálně nebo skupinově.

Metodická podpora a výukové materiály pro doučování: https://www.doucujte.cz/

Pokud máte nějaké dotazy, potíže s registrací, nebo není zveřejněná žádná poptávka po doučování ze škol, kontaktujte Středisko pedagogické praxe: praxe@pedf.cuni.cz.