Odkaz na kurz v LMS Moodle

Kurz absolvujete v každém typu studia jen jednou (1x v Bc. studiu, 1x v navazujícím magisterském studiu, nebo 1x v neděleném Mgr. studiu). Je nutné přihlásit se do správého kurzu, protože certifikát lze v rámci absolvování konkrétního kurzu vygenerovat jen jednou.

Test je třeba splnit min. na 17 bodů.

  1. Neučitelské obory (Bc. studium zaměřené na vzdělávání, Speciální pedagogika): https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3060, Heslo: BezpecnaPraxeN
  2. Učitelské obory (Bc. studium učitelství MŠ, Mgr. studium učitelství 1. stupně, navazující Mgr. studium učitelství VVP na ZŠ a SŠ) a neučitelské navazující Mgr. studium (Speciální pedagogika, Logopedie): https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3351, Heslo: BezpecnaPraxeU