Vyučující v praxích v Bc. studiu

A.  Vyučující – 3. ročník bakalářského studia oborů zaměřených na vzdělávání (zahájení studia 2017-2020)

Vyučující paralelní skupiny v asistentské, volnočasové, orientační a lektorské praxi konkretizuje obsah, podmínky i požadavky k ukončení předmětu, zodpovídá za realizaci této praxe ve své skupině.

Seznam: vyucujici-v-paralelkach LS 2022/23

Aktuálního vyučujícího paralelní skupiny naleznete také na rozvrhových lístcích v SIS.

B. Vyučující – 2. ročník bakalářského studia oborů zaměřených na vzdělávání (zahájení studia 2021)

  • Volnočasová s reflexí – Mgr. David Doubek, Ph.D., KPSYCH
  • Lektorská s reflexí – PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D., KPG
  • Asistentská s reflexí – PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D., PaedDr. Eva Marádová, CSc., KSPPG
  • Dobrovolnická praxe s reflexí – PhDr. Veronika Laufková, Ph.D., PhDr. Vít Šťastný, Ph.D., ÚVRV, KČL