INFO – studenti 1. st. ZŠ

INFORMACE PRO STUDENTY UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Doučovat můžete v rámci volitelného předmětu: Individuální a skupinová podpora žáků s překážkami v učení OPMN0N371C

Zápis: probíhá v SIS stejným způsobem jako u ostatních předmětů. Předmět je otevřen pro všechny ročníky studijního programu. Do předmětu se můžete zapsat opakovaně.

Sylabus předmětu (celkem 60 h)

  1. Prezenční část na fakultě (rozvržená a zadaná vyučujícím v SIS): úvodní setkání – úvod do problematiky, naplánování praxe (2 hodiny), závěrečné reflektivní setkání (2 hodiny).
  2. Přímá činnost ve škole, příprava, reflexe a samostudium (v gesci studenta): individuální nebo skupinová praxe s dětmi s překážkami v učení formou doučování (min. 20 hodin), samostudium – příprava úkolů pro žáky a jejich hodnocení, konzultace (s rodiči, učitelem, poradenskými pracovníky aj.), studium podpůrné odborné literatury a další.

Ukončení předmětu: zápočet – 4 kredity

Podmínky získání zápočtu:

  • účast na úvodním setkání
  • přímá práce s dětmi s překážkami v učení formou pravidelného individuálního nebo skupinového doučování ve třídě v rozsahu min. 20 hodin
  • účast na závěrečném setkání
  • potvrzení o vykonané praxi, vygenerované registračním systémem, další podklady dle pokynů vyučujícího

Organizace doučování: Školy, které poptávají doučování, jsou přihlášené v registračním systému, kde jsou uvedené kontaktní údaje o škole a informace o žácích, kterých se doučování týká.

Jak si doučování domluvit: Návod na registraci do systému doučování, vyhledání a kontaktování školy naleznete na tomto odkazu: navod-na-registraci-doucovani, nebo na https://www.youtube.com/watch?v=Xzim1XXUMzk&ab_channel=Projekt. Pokud už jste se do systému zaregistrovali, stačí se jen přihlásit. Doporučujeme kontaktovat školu a domluvit si doučování co nejdříve, nejlépe do úvodního setkání.

Doučování dětí mimo zveřejněnou poptávku škol: Můžete doučovat i dítě, o kterém víte, že by tuto podporu potřebovalo. V takovém případě požádejte jeho učitele nebo zástupce školy, aby školu zaregistroval na https://zapojmevsechny.cz/doucovani/. Podle uvedeného manuálu se následně také přihlásíte do systému a v nabídce škol si vyberete školu „svého” žáka.

Doučování online:  Je možné doučovat i on-line. Tuto formu konzultujte vždy s vyučujícím předmětu.

Metodická podpora a výukové materály pro doučování: https://www.doucujte.cz/

Pokud máte nějaké dotazy, potíže s registrací, nebo není zveřejněná žádná poptávka po doučování ze škol, kontaktujte Středisko pedagogické praxe: praxe@pedf.cuni.cz.