Info – studenti 1.st. ZŠ

INFORMACE PRO STUDENTY UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Doučovat můžete v rámci nového volitelného předmětu: Individuální a skupinová podpora žáků s překážkami v učení OPMN0N371C

Doučování  je  zaměřeno na žáky základních škol.  Školu, která poptává doučování svých žáků, si vyhledejte ve sdílené tabulce na  https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/chci-doucovat/seznam-skol/  a domluvte si doučování s uvedeným kontaktním pracovníkem.  Následně pošlete email na: praxe@pedf.cuni.cz, kde uvedete název školy, stupeň a počet žáků, které budete doučovat. Nabídka této školy pak bude upravená nebo stažená. V případě, že není zveřejněná žádná volná nabídka, kontaktujte Středisko pedagogické praxe: praxe@pedf.cuni.cz.

Student může doučovat i dítě v okolí svého bydliště, především ze sociálně znevýhodněného prostředí, o kterém ví, že by tuto podporu potřebovalo.  V takovém případě požádá jeho učitele, aby školu zaregistroval do systému na: https://zapojmevsechny.cz/doucovani/. Do komentáře je nutné uvést, že doučování je již zajištěno studentem PedF UK.

Doporučujeme kontaktovat školu a domluvit si doučování do začátku letního semestru, nejpozději do konce února.

Zápis:  probíhá v SIS stejným způsobem jako u ostatních předmětů. Předmět je otevřen pro všechny studenty 1. až 5. ročníku. Do předmětu je možné se zapsat opakovaně.

Sylabus předmětu (celkem 60 h):

prezenční část na fakultě (rozvržená a zadaná vyučujícím v SIS)

  • úvodní setkání se studenty – úvod do problematiky, naplánování praxe (2 hodiny)
  • závěrečné reflektivní setkání (2 hodiny)

přímá činnost ve škole, příprava, reflexe a samostudium (v gesci studenta)

  • individuální nebo skupinová praxe s dětmi s překážkami v učení formou doučování ve třídě (min. 20 hodin)
  • samostudium – příprava úkolů pro žáky a jejich hodnocení, konzultace (s pedagogickými a poradenskými pracovníky na škole), studium podpůrné odborné literatury

Doučování on-line: Je možné doučovat i on-line. Tuto formu konzultujte vždy s vyučujícím předmětu.

Ukončení předmětu: zápočet – 4 kredity

Podmínky získání zápočtu:

  • účast na úvodním setkání
  • přímá práce s dětmi s překážkami v učení formou pravidelného individuálního nebo skupinového doučování ve třídě v rozsahu min. 20 hodin
  • účast na závěrečném setkání

Smlouva se školou o realizaci pedagogické praxe není podmínka získání zápočtu, uzavírá se pouze, pokud si ji škola vyžádá.