Volnočasová a vzdělávácí zařízení pro Bc. praxi

Nabídka škol a zařízení pro lektorskou a volnočasovou praxi 

Fakultní a spolupracující-zařízení-volného-času

Bližší informace

Na žádost zařízení  je možné uzavřít smlouvu o zabezpeční pedadogické praxe konkrétního studenta po dobu trvání praxe. Smlouva je k dispozici v sekci Ke stažení.

Další zařízení a organizace: