Volnočasová a vzdělávácí zařízení pro Bc. praxi

Nabídka škol a zařízení pro lektorskou a volnočasovou praxi

I. Fakultní a spolupracující zařízení volného času – kontakty

II. Další zařízení a organizace:

III. Letní tábory

Na žádost zařízení je možné uzavřít smlouvu o zabezpeční pedadogické praxe konkrétního studenta po dobu trvání praxe. Smlouva je k dispozici v sekci Formuláře ke stažení.