Smlouvy

Smlouvy se uzavírají na žádost školy/zařízení. Uzavření smlouvy není podmínkou realizace pedagogické praxe. Prosíme o pozorné přečtení instrukcí k odevzdávání: Instrukce k odevzdání smluv o ped praxi

Smlouvy se školami/zařízeními                                                                                   

Pro  asistentskou, volnočasovou a lektorskou praxi:

PedF_smlouva-lektorská-praxe

PedF_smlouva-volnočasová-praxe

PedF_smlouva-asistentská-praxe

Pro další typy praxí (typ praxe je možné upravit podle potřeby): PedF_smlouva-pedagogická-praxe

Smlouvy  s nemocnicemi a zdravotnickými zařízeními (pro studenty speciální pedagogiky a logopedie): Smlouva_nemocnice-1