Smlouvy

Smlouvy se uzavírají na žádost školy/zařízení. Uzavření smlouvy není podmínkou realizace pedagogické praxe. Prosíme o pozorné přečtení instrukcí k odevzdávání: Instrukce k odevzdání smluv o ped praxi

Smlouvy se školami/zařízeními                                                                                   

Pro asistentskou, volnočasovou a lektorskou praxi:

PedF smlouva – lektorská praxe

PedF smlouva – volnočasová praxe

PedF smlouva – asistentská praxe

Pro další typy praxí (typ praxe je možné upravit podle potřeby): PedF smlouva – pedagogická praxe

Smlouvy  s nemocnicemi a zdravotnickými zařízeními (pro studenty speciální pedagogiky a logopedie): Smlouva – nemocnice