Chci doučovat

Iniciativa Chci doučovat/Zapojme všechny – pomoc žáků formou doučování pokračuje i v LS. Studenti učitelství pro 1. st. ZŠ a učitelství VVP na ZŠ a SŠ mohou doučovat v rámci novych volitelných předmětů, studenti Bc. studia, obory zaměřené na vzdělávání, v rámci dvou praxí.  Do předmětů se můžete zapsat i opakovaně. Doučování je určeno žákům základních škol.

V seznamu na https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/chci-doucovat/seznam-skol/ vyhledejte školu, kde  ještě neprobíhá doučování (v jakémkoliv kraji podle vlastního výběru). Doučovat můžete prezenčně (v rodinách nebo ve školách, pokud bude obnovená prezenční výuka) nebo online. Oslovte uvedenou kontaktní osobu a domluvte se na konkrétních podmínkách doučování. Vzhledem k organizační náročnosti zajištění výuky v současné době některé školy již organizaci doučování nezvládají, doporučujeme proto oslovit dvě, tři školy najednou. Pokud se oslovený kontaktní pracovník neozve nejpozději do dvou dnů,  doporučujme kontaktovat jinou školu.

Další informace naleznete v jednotlivých záložkách v menu Chci doučovat, nebo nás kontaktujte na: praxe@pedf.cuni.cz