Mateřské školy

 MŠ, které jsou spojené se ZŠ, naleznete pod záložkou Základní školy.

__________________Škola______________________
_____________Kontakt_____________
KatedraGarantPlatnost
smlouvy do
Studenti mohou sami kontaktovat školu
ano/ne
Kontaktní osoba pro studenty
Fakultní MŠ se speciální péčí
Arabská 681/20
Praha 6
160 00
Mgr. Irena Holemá
tel : 235 350 410
skolka@skolka.org
www.skolka.org
PPPdr. Koťátkovásrpen 2024anoMgr. Irena Holemá

Sokolovská 182/513
Praha 8 - Libeň
180 00
Mgr. Ing. Jana Ptáčková
tel .: 226 805 089
reditelka@mssokolovska.cz www.mssokolovska.cz
PPPdr. Loudová Stralczynskásrpen 2024anoMgr. Jana Ptáčková
Fakultní MŠ při PedF UK
Na Výšinách 3/1075
Praha 7
170 00
Mgr. Michaela Eklová
tel : 603 460 155
skolka@msnavysinach.cz
www.msnavysinach.cz
PPP
KMDM
PPP
dr. Koťátková
dr. Kaslová
doc. Uhlířová
srpen 2024anoMgr. Michaela Eklová
Fakultní MŠ Sluníčko pod střechou při PedF UK, Praha 13
Mohylová 1964
Praha 5 - Stodůlky
155 00
Mgr. Helena Zdrubecká
tel : 235 510 006
skolka@slunickofms.cz
zdrubeckah@seznam.cz
www.slunickofms.cz
PPPdr. Loudová Stralczynskásrpen 2024anoMgr. Helena Zdrubecká
MŠ Opletalova
Opletalova 14
Praha 1
110 00
Mgr. Jitka Enderst Moravcová
tel : 224 212 297, 702 281 180
info@msopletalova.cz
www.msopletalova.cz
PPP
KMDM
dr. Loudová Stralczynská
dr. Kaslová
srpen 2024anoMgr. Jitka Enderst Moravcová

Štolmířská 602/4
Praha 9 - Hloubětín
198 00
Mgr. Ivana Průšová
tel: 281 862 911
skolstol@volny.cz
www.msstolmirska.cz
PPPdr. Loudová Stralczynskásrpen 2024anoMgr. Ivana Průšová
MŠ Semínko, o.p.s.
SEV Toulcův dvůr
Kubatova 32/1
Praha 10, 102 00
Mgr. Magdaléna Kapuciánová
te.: 272 652 171, 602 155 344
kapucianova@toulcuvdvur.cz
PPPdr. Loudová Stralczynskábřezen 2026anoMgr. Magdaléna Kapuciánová
Přírodovědná školka Rybička, Univerzita Karlova, Přírodověd.fakulta,
Benátská 4, Praha 2
128 00
Mgr. Petra Černá
ředitelka školky
tel.: 734 179 878
221 951 080
petra.cerna@natur.cuni.cz
www.natur.cuni.cz
PPPdr. Loudová Stralczynskábez určeného termínuanoMgr. Petra Černá
MŠ Jablíčko
Na Parcelách 250
Velké Přílepy
252 64
Mgr. Libuše Smidžárová
tel.: 773 619 104, 220 930 546 linka 27
msjablicko@velke-prilepy.cz
KMDMdr. Kaslovásrpen 2025