Provázející učitelé

Provázející učitel je zkušený učitel, který vede studenta učitelství na pedagogické praxi a spolupracuje s ním při realizaci výuky ve třídách, ve kterých vyučuje. Student s provázejícím učitelem výuku připravuje, realizuje a následně reflektuje. Roli provázejícího učitele má nově ukotvit novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (účinnost od 1. 1. 2024).

MŠMT vyhlásilo pokusné ověřování Systému podpory provázejících učitelů. Cílem  je realizovat, ověřit a vyhodnotit podporu provázejících učitelů, kteří vedou studenty učitelství na pedagogických praxích. Bude probíhat v letech 2023–2025 a přihlašovat se do něj mohou mateřské, základní a střední školy zřizované obcí či krajem, které mají sjednanou spolupráci na zajišťování pedagogických praxí s některou z fakult připravujících učitele, případně s vyšší odbornou školou nebo střední pedagogickou školou připravující učitele a učitelky mateřských škol. V rámci pokusného ověřování získají provázející učitelé vzdělávání, metodickou podporu a finanční ohodnocení za svou činnost.

Pedagogická fakulta UK připravila pro provázející učitele 1. stupně vstupní vzdělávání, které proběhlo v září 2023. Pro další zapojené provázející učitele jsou k dispozici následující termíny:

2. běh vstupního vzdělávání: 31. 10., 3. 11., 4. 11., 14. 12. 2023

3. běh vstupního vzdělávání: 8. 1., 11. 1., 25. 1 ., 22. 2., 18. 4. 2024

4. běh vstupního vzdělávání: 15. 4., 22. 4., 6. 5. 2024

Na vstupní vzdělávání naváže průběžné vzdělávání, které zajišťují jednotlivé katedry PedF.

Více informací lze najít na webových stránkách MŠMT

Seznam škol zapojených do Pokusného ověřování

Metodický materiál PedF UK pro provázející učitele

Metodický materiál PedF UK pro akademické pracovníky

Metodický materiál PedF UK pro ředitele škol a zařízení