Provázející učitelé

Provázející učitel je zkušený učitel, který vede studenta učitelství na pedagogické praxi a spolupracuje s ním při realizaci výuky ve třídách, ve kterých vyučuje. Student s provázejícím učitelem výuku připravuje, realizuje a následně reflektuje. Roli provázejícího učitele má nově ukotvit novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, která právě prochází legislativním procesem v Parlamentu ČR.

MŠMT vyhlásilo pokusné ověřování Systému podpory provázejících učitelů. Cílem  je realizovat, ověřit a vyhodnotit podporu provázejících učitelů, kteří vedou studenty učitelství na pedagogických praxích. Bude probíhat v letech 2023–2025 a přihlašovat se do něj mohou mateřské, základní a střední školy zřizované obcí či krajem, které mají sjednanou spolupráci na zajišťování pedagogických praxí s některou z fakult připravujících učitele, případně s vyšší odbornou školou nebo střední pedagogickou školou připravující učitele a učitelky mateřských škol. V rámci pokusného ověřování získají provázející učitelé vzdělávání, metodickou podporu a finanční ohodnocení za svou činnost.

Pedagogická fakulta UK připravila pro provázející učitele 1. stupně vstupní vzdělávání, které proběhne v září. Další termíny budou vypsány na podzim a na jaře.

Více informací lze najít na webových stránkách MŠMT

Seznam škol zapojených do Pokusného ověřování