PRIMUS: Centrum tvorby didaktických testů a psychometrického modelování

 

Centrum tvorby didaktických testů a psychometrického modelování (Center for Educational Measurement and Psychometrics, CEMP) je jako projekt PRIMUS vedený pod Ústavem výzkumu a rozvoje ve vzdělávání a financovaný Univerzitou Karlovou a Pedagogickou Fakultou UK. Projekt pokrývá metodologii analýzy znalostních testů, od tradičních přístupů až ke složitějším latentním modelům. Jedním z hlavních témat výzkumu je analýza rozdílů mezi skupinami (danými např. pohlavím, krajem, typem studované školy, etnickou příslušností, rodným jazykem aj.) v odpovědích na položky znalostních testů a v dalším hodnocení ve vzdělávání.V rámci projektu jsou vyvíjeny nové psychometrické metody, jejichž vlastnosti jsou ověřovány simulačními studiemi. Nové i již existující metody jsou zpřístupňovány širší odborné veřejnosti pomocí volně šiřitelného softwaru. Metody jsou aplikovány na reálná data z maturity, přijímacích řízení aj. Analýzou reálných dat z testování studentů a dalším rozborem rozdílů mezi skupinami se projekt snaží přispět k efektivnějšímu vzdělávání.

Číslo projektu: HUM/11
Poskytovatel: Univerzita Karlova
Doba řešení: 2018 – 2020
Web Projektu: www.pages.pedf.cuni.cz/cemp