Aktuality

Vysokoškolské poradenství – aktuální výzvy a trendy

Srdečně vás zveme na konferenci, kterou pořádá Akademická poradna Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy –  Vysokoškolské poradenství – aktuální výzvy a trendy. Uskuteční se dne 25. 5. 2022.

Cílem konference je reflektovat aktuální trendy ve vysokoškolském poradenství, ale i reagovat na výzvy, na které vyvstávají na základě společenských podnětů. Dopolední program bude věnován zvaným referátům našich i zahraničních hostů – odborníků na vysokoškolské poradenství, odpoledne bude dán prostor pro sdílení zkušeností, příklady dobré praxe, ale i pro výstupy z realizovaných šetření. Odpolední část se uskuteční v sekcích, workshopy budou věnovány hlavním tématům konference: 

  • Formy a možnosti poradenských služeb pro cílové skupiny vysokoškoláků
  • Poradenské služby pro studenty se specifickými potřebami, destigmatizace specifických potřeb
  • Dopad COVID-19 na vysokoškoláky, online vysokoškolské poradenství, poradenství pro zahraniční studenty
  • Podpora well-beingu u vysokoškoláků
  • Formy a možnosti poradenských služeb pro vysokoškolské pracovníky

Konference je pro všechny účastníky zdarma a je možné přihlásit se k aktivní i pasivní účasti. Proběhne prezenčně, s možností online připojení. Konferenční příspěvky bude možné publikovat v konferenčním sborníku nebo v časopise Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání (v českém, slovenském i anglickém jazyce). 

Rozšiřující informace najdete na webových stránkách konference, viz https://pages.pedf.cuni.cz/vsporadenstvi

Aktuální nabídka pro pracovníky UK

Pro pracovníky UK dále nabízíme kurz Videokurz jógy (zdarma) Kurz je určen pracovníkům UK, kteří chtějí aktivně přispět ke zlepšení svého zdraví. Díky své koncepci je kurz vhodný pro zájemce jakéhokoli věku či kondice – lekce může být uzpůsobena u každého účastníka tak, aby došlo ke zdravému protažení celého těla. Každá lekce bude začínat a končit …

Zobrazit stránku »

Aktuální nabídka pro studenty

Videokurz jógy pro studenty UK se speciálními potřebami Kurz je určen studentům se speciálními potřebami, kteří chtějí aktivně přispět ke zlepšení svého zdraví. Díky své koncepci je kurz vhodný pro zájemce jakéhokoli věku či kondice – lekce může být uzpůsobena u každého účastníka tak, aby došlo ke zdravému protažení celého těla. Každá lekce bude začínat a končit řízenou relaxací, účastníci se naučí …

Zobrazit stránku »

Stalo se

Zde naleznete informace o pořádaných akcích a aktivitách, které již proběhly.

Zobrazit stránku »