↑ Return to Aktuality

Aktuální nabídka pro pracovníky UK

Pro pracovníky UK dále nabízíme kurz Videokurz jógy (zdarma)

Kurz je určen pracovníkům UK, kteří chtějí aktivně přispět ke zlepšení svého zdraví. Díky své koncepci je kurz vhodný pro zájemce jakéhokoli věku či kondice – lekce může být uzpůsobena u každého účastníka tak, aby došlo ke zdravému protažení celého těla. Každá lekce bude začínat a končit řízenou relaxací, účastníci se naučí dechové techniky (základy a dle zájmu také pokročilé
metody), jógové ásány (dle klasické hatha jógy), koncentrační techniky, naučí se cvičit své tělo s vědomou kontrolou a budou pracovat s vizualizací a terapií na neurofyziologickém podkladě.

Součástí kurzu jsou i individuální konzultace, rady, doporučení a případné modifikace jednotlivých pohybů.

Více informací naleznete v přiloženém letáku.

Přihlášení mailem na: kristyna.janyskova@pedf.cuni.cz


V rámci projektu jsou realizovány vzdělávací programy pro pracovníky UK (zdarma).

  • Rozsah výuky je 40 hodin, z toho 20 hodin přímé aktivity, 20 hodin distanční (ve výukovém prostředí v Moodle). V době nouzového stavu jsou přímé aktivity zajišťovány on-line formou. Termíny se stanovují na základě dohody s účastníky kurzů.
  • Kurzy mají interaktivní podobu, kromě odborných témat jsou řešeny formou „minikazuistik“ konkrétních problémů, které mohou v průběhu vysokoškolského studia u studentů se SP nastat. Součástí jsou i další ukázky konkrétních forem práce se studenty.

LS 2021/2022 (březen-květen)

Pracovníci UK se mohou přihlásit na kurz věnovaný problematice vysokoškolských studentů s psychickými potížemi. Informace naleznete v přiloženém letáku.

Přihlášení mailem na: terezie.sturmova@pedf.cuni.cz