Psychologické poradenství

Během období dospělosti, v průběhu Vašeho studia mohou nastat situace, které prožíváte jako náročné, stresové, zatěžující. A nemusí vždy nutně souviset se samotným studiem. Ve všech těchto situacích Vám může být k dispozici náš tým psychologů, se kterými můžete Vaši situaci konzultovat. Věříme, že naše služby Vám pomohou lépe zvládat nejen nároky vysokoškolského studia, ale rovněž i Vašeho osobnostního zrání a oblasti mezilidských vztahů.

Akademická  poradna poskytuje krátkodobé i dlouhodobé psychologické poradenství a psychologickou diagnostiku.

Bližší informace o jednotlivých pracovnicích naleznete po kliknutí na jméno nebo fotografii.

 

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.

e-mail: hana.sotakova@pedf.cuni.cz

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NA MĚ KLIENTI NEJČASTĚJI OBRACÍ:

S osobními problémy

Pokud potřebují pomoci s volbou studijní strategie, organizací studia

Pokud potřebují řešit problematiku přijímacího řízení

Pokud mají problém se zvládáním studijních nároků

Pokud jim byla diagnostikována porucha autistického spektra a řeší náročné situace spojené se studiem

Pokud mají podezření, že jejich obtíže odpovídají poruše autistického spektra, potřebují poradit, provést screening PAS či se zorientovat v dalším diagnostickém procesu

 
 

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.

e-mail: pavla.presslerova@pedf.cuni.cz

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NA MĚ KLIENTI NEJČASTĚJI OBRACÍ:

Pokud mají psychické potíže, ve kterých se potřebují zorientovat.

V období náročných životních situacích.

Pokud mají pocit, že jsou ve velkém stresu

Pokud mají problémy ve vztazích – v partnerství, v rodině, v přátelství, i v dalších mezilidských oblastech (např. ve vztahu učitel-student)

Pokud hledají lepší studijní strategie nebo mají jiné studijní obtíže

Při potížích zvládat stres při zkouškách

Při potížích ve výkonu pedagogické profese

 
 

Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.

e-mail: olga.kucerova@pedf.cuni.cz

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NA MĚ KLIENTI NEJČASTĚJI OBRACÍ:

Pokud hledají lepší studijní strategii a nebo mají jiné studijní obtíže.

Potřebují-li diagnózu specifické poruchy učení či diagnostiku stylu učení.

V období náročných životních situacích – rozchod, ztráta blízké osoby.

Při potížích zvládat stres při zkouškách

Když mají pocit, že nedokážou správně komunikovat s vyučujícími

… a nebo hledají psychologické poradenství

 
 

Mgr. Martina Barcaj

e-mail: martina.barcaj@pedf.cuni.cz

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NA MĚ KLIENTI NEJČASTĚJI OBRACÍ:

Psychické obtíže, se kterými si neví rady

Náročné životní situace, v akutní krizi

Při stresu, nadměrné zátěži

Stres ze zkoušek a studijních povinností

Osobní a vztahové problémy – partnerství, rodina, přátelé

Problémy v komunikaci s okolím

Úzkosti, panické stavy

Smutek, skleslost, depresivní stavy

Obtěžující zlozvyky a špatné návyky

 
 

Mgr. Gabriela Dymešová

e-mail: gabriela.dymesova@pedf.cuni.cz

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NA MĚ KLIENTI NEJČASTĚJI OBRACÍ:

Se zvládáním osobních nebo studijních problémů

Pokud mají problém se zvládáním studijních nároků

Pokud se ocitnou v krizové situaci či jsou zatíženi nadměrným stresem

Pokud potřebují učinit rozhodnutí o životních změnách

Pokud potřebují jakoukoli psychickou podporu

Pokud jsou cizinci a potřebují poradit či pomoci s adaptací na jiné sociolulturní podmínky

 
 

Mgr. Tereza Tetourová

e-mail: tereza.tetourova@pedf.cuni.cz

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NA MĚ KLIENTI NEJČASTĚJI OBRACÍ:

Stres a nadměrná zátěž (studijní, pracovní, v osobním životě atp.)

Zvládání náročných životních situací

Vztahové problémy

Nespokojenost s aktuální životní situací, přání něco změnit

Nejistota, obavy, úzkostné prožívání

Vnitřní nepohoda či neklid

 
 

MUDr. Natálie Vydrová

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NA MĚ KLIENTI NEJČASTĚJI OBRACÍ:

Cestou doprovázení v rámci individuální psychoterapie mohu pomoci s pocity smutku, úzkostí, vyhoření

S překlenutím životních krizí

S potížemi na poli vztahů a komunikace

S orientací na cestě k sebepoznání

Dále mohu nabídnout poradenství v nasměrování na vhodný typ další odborné pomoci.

Gabriela Dymešová

Mgr. Gabriela Dymešová Kvalifikace: Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době zde studuji v doktorském program a vyučuji předmět Základy psychoterapie. Absolvované výcviky a kurzy: V průběhu své odborné praxe jsem absolvovala celou řadu výcviků a kurzů: • Supervizní výcvik ČIS akreditovaný EASC (započatý 2020) • Akreditovaný komplexní …

Zobrazit stránku »

Hana Sotáková

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. Kvalifikace: Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově, kde jsem úspěšně zvládla také doktorské studium v oboru pedagogická psychologie. V akademické poradně se dlouhodobě věnuji studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, studentům s poruchou autistického spektra, ale i studentům, kteří prochází náročnou životní situací či mají studijní a osobní problémy. …

Zobrazit stránku »

Martina Barcaj

Mgr. Martina Barcaj Kvalifikace: Vystudovala jsem psychologii s rozšířením o speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově. Ve studiích pokračuji jako doktorand pedagogické psychologie na UK. Zaměřuji se zejména na mladé dospělé a studenty vysokých škol a věnuji se osobnosti studentů a psychologickému poradenství. Absolvované výcviky a kurzy: Nad rámec akademického vzdělání jsem absolvovala i kurz kompletní …

Zobrazit stránku »

Natálie Vydrová

MUDr. Natálie Vydrová Kvalifikace: Vystudovala jsem Všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, v současné době pracuji v Psychiatrické nemocnici Bohnice jako psychiatr. Absolvované výcviky a kurzy: • Jsem frekventantka psychoterapeutického výcviku Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta (Český Institut PCA Brno). • Absolvovala jsem kurz Základy krizové intervence tváří v tvář (Déčko Liberec). …

Zobrazit stránku »

Olga Kučerová

 Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D. Kvalifikace: Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově, kde se mi take podařilo získat doktorský titul v oboru pedagogická psychologie.  Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy je mým oborem  psychologické poradenství, které nejen vyučuji, ale sama se mu aktivně věnuji v Akademické poradně. Mými klienty jsou nejčastěji student, …

Zobrazit stránku »

Pavla Presslerová

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. Kvalifikace: Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově, doktorské studium jsem absolvovala se zaměřením na pedagogickou psychologii.  V rámci výuky studentů na UK se věnuji především vývojové psychologii, poradenství.   Psychologickému poradenství se věnuji i ve své poradenské praxi, zaměřuji se na studijní, osobní i vztahové potíže studujících. Moje terapeutická …

Zobrazit stránku »

Tereza Tetourová

Mgr. Tereza Tetourová Kvalifikace: Jsem absolventkou jednooborové psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde zároveň pokračuji v doktorském studiu. V oblasti poradenství mám zkušenosti z práce školní psycholožky (poradenství pro děti i dospělé) a neziskového sektoru (poradenství pro dospělé). Absolvované výcviky a kurzy: Jsem frekventantkou komplexního psychoterapeutického výcviku v systemické a narativní psychoterapii. Absolvovala jsem různé kurzy a výcviky, …

Zobrazit stránku »