Psychologické poradenství

Během období dospělosti, v průběhu Vašeho studia mohou nastat situace, které prožíváte jako náročné, stresové, zatěžující. A nemusí vždy nutně souviset se samotným studiem. Ve všech těchto situacích Vám může být k dispozici náš tým psychologů, se kterými můžete Vaši situaci konzultovat. Věříme, že naše služby Vám pomohou lépe zvládat nejen nároky vysokoškolského studia, ale rovněž i Vašeho osobnostního zrání a oblasti mezilidských vztahů.

Akademická  poradna poskytuje krátkodobé i dlouhodobé psychologické poradenství a psychologickou diagnostiku.

Bližší informace o jednotlivých pracovnicích naleznete po kliknutí na jméno nebo fotografii.

PhDr. Klára Špačková, Ph.D.

e-mail: klara.spackova@pedf.cuni.cz 

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NA MĚ KLIENTI NEJČASTĚJI OBRACÍ:

Potřeba kontrolního nebo vstupního vyšetření specifických poruch učení.

Neúspěšné plnění studijních povinností a jejich organizace.

Zájem o stanovení doporučení pro studium.

Zvládání stresu ze zkoušek.

Obtíže v komunikaci s vyučujícími.

 

 

 

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.

e-mail: hana.sotakova@pedf.cuni.cz

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NA MĚ KLIENTI NEJČASTĚJI OBRACÍ:

S osobními problémy

Pokud potřebují pomoci s volbou studijní strategie, organizací studia

Pokud potřebují řešit problematiku přijímacího řízení

Pokud mají problém se zvládáním studijních nároků

Pokud jim byla diagnostikována porucha autistického spektra a řeší náročné situace spojené se studiem

Pokud mají podezření, že jejich obtíže odpovídají poruše autistického spektra, potřebují poradit, provést screening PAS či se zorientovat v dalším diagnostickém procesu

 

 

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.

e-mail: pavla.presslerova@pedf.cuni.cz

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NA MĚ KLIENTI NEJČASTĚJI OBRACÍ:

Pokud mají psychické potíže, ve kterých se potřebují zorientovat.

V období náročných životních situacích.

Pokud mají pocit, že jsou ve velkém stresu

Pokud mají problémy ve vztazích – v partnerství, v rodině, v přátelství, i v dalších mezilidských oblastech (např. ve vztahu učitel-student)

Pokud hledají lepší studijní strategie nebo mají jiné studijní obtíže

Při potížích zvládat stres při zkouškách

Při potížích ve výkonu pedagogické profese

 

Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.

e-mail: olga.kucerova@pedf.cuni.cz

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NA MĚ KLIENTI NEJČASTĚJI OBRACÍ:

Pokud hledají lepší studijní strategii a nebo mají jiné studijní obtíže.

Potřebují-li diagnózu specifické poruchy učení či diagnostiku stylu učení.

V období náročných životních situacích – rozchod, ztráta blízké osoby.

Při potížích zvládat stres při zkouškách

Když mají pocit, že nedokážou správně komunikovat s vyučujícími

… a nebo hledají psychologické poradenství

 

 

 

 

 

Hana Sotáková

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. Kvalifikace: Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově, kde jsem úspěšně zvládla také doktorské studium v oboru pedagogická psychologie. V akademické poradně se dlouhodobě věnuji studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, studentům s poruchou autistického spektra, ale i studentům, kteří prochází náročnou životní situací či mají studijní a osobní problémy. …

Zobrazit stránku »

Klára Špačková

PhDr. Klára Špačková, Ph.D. Kvalifikace: Vystudovala jsem psychologii se speciální pedagogikou na Pedagogické fakultě UK. V rámci dalšího vzdělávání jsem absolvovala několik vzdělávacích programů i jednorázových kurzů: Školní pedagogicko-psychologické služby (var. A, školní psycholog), Lektor pro společné vzdělávání, Program instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina, Test stromu, DYSTEST, WAIS III aj. Ve své výzkumné činnosti se věnuji …

Zobrazit stránku »

Olga Kučerová

 Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D. Kvalifikace: Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově, kde se mi take podařilo získat doktorský titul v oboru pedagogická psychologie.  Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy je mým oborem  psychologické poradenství, které nejen vyučuji, ale sama se mu aktivně věnuji v Akademické poradně. Mými klienty jsou nejčastěji student, …

Zobrazit stránku »

Pavla Presslerová

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. Kvalifikace: Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově, doktorské studium jsem absolvovala se zaměřením na pedagogickou psychologii.  V rámci výuky studentů na UK se věnuji především vývojové psychologii, poradenství.   Psychologickému poradenství se věnuji i ve své poradenské praxi, zaměřuji se na studijní, osobní i vztahové potíže studujících. Moje terapeutická …

Zobrazit stránku »