Tereza Hradilová

PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D.

Kvalifikace:

Vystudovala jsem speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově a také na Masarykově univerzitě. Doktorské stadium speciální pedagogiky jsem absolvovala na UK. Věnuji se primárně oblasti surdopedie a komunikačním systémům osob se sluchovým postižením. Tato problematika je mi blízká i z osobního hlediska.

Absolvované výcviky a kurzy:

Kromě vysokoškolského vzdělání jsem absolvovala zejména kurzy českého znakového jazyka v organizaci Pevnost – České centrum znakového jazyka, z.ú. Dále pak kratší vzdělávací kurzy v oblasti speciální pedagogiky a surdopedie.

Praxe:

Pracovala jsem pět let na základní škole pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Nyní pracuji jako speciální pedagog v Pipanu, Bilingvální mateřská škole pro sluchově postižené s.r.o. Dále působím na jako odborná asistentka na Katedře speciální pedagogiky.

 

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NA MĚ KLIENTI NEJČASTĚJI OBRACÍ:

  • Pokud potřebují pomoci s volbou studijní strategie a optimálního komunikačního přístupu
  • Pokud potřebují řešit problematiku přijímacího řízení
  • Pokud mají problém se zvládáním studijních nároků z důvodu komunikační a/nebo jazykové bariéry
  • Pokud potřebují řešit své specifické nároky s akademickými pracovníky
  • Pokud potřebují poradit v organizaci studia

 

Kontakt:

tereza.hradilova@pedf.cuni.cz