Martina Barcaj

Mgr. Martina Barcaj

Kvalifikace:

Vystudovala jsem psychologii s rozšířením o speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově. Ve studiích pokračuji jako doktorand pedagogické psychologie na UK. Zaměřuji se zejména na mladé dospělé a studenty vysokých škol a věnuji se osobnosti studentů a psychologickému poradenství.

Absolvované výcviky a kurzy:

Nad rámec akademického vzdělání jsem absolvovala i kurz kompletní krizové intervence, kurz práce s klientem v akutní krizi a v současnosti jsem frekventantem psychoterapeutického výcviku v kognitivně behaviorální terapii (KBT). Mimo to jsem absolvovala řadu psychodiagnostických kurzů a výcviků, například kurz diagnostiky osobnosti metodou MMPI-2 či STiP-5.1

Praxe:

Působila jsem v Národním ústavu duševního zdraví, kde jsem se věnovala zejména výzkumu a vývoji diagnostických metod, se zaměřením na osobnostní metody a diagnostiku poruch osobnosti. Od roku 2020 pracuji jako psycholog u PČR, kde se věnuji psychodiagnostice, psychologické péči a poradenství a krizové intervenci.

S klienty pracuji v principech KBT terapie, která se zaměřuje na analýzu myšlení, názorů, předpokladů a postojů klienta a jejíž cílem je změnit dysfunkční či iracionální postoje, názory a způsoby myšlení. Jde o terapii strukturovanou a aktivní.

 

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NA MĚ KLIENTI NEJČASTĚJI OBRACÍ:

  • psychické obtíže, se kterými si neví rady
  • náročné životní situace, v akutní krizi
  • při stresu, nadměrné zátěži
  • stres ze zkoušek a studijních povinností
  • osobní a vztahové problémy – partnerství, rodina, přátelé
  • problémy v komunikaci s okolím
  • úzkosti, panické stavy
  • smutek, skleslost, depresivní stavy
  • obtěžující zlozvyky a špatné návyky

 

Kontakt:

martina.barcaj@pedf.cuni.cz