Pavla Presslerová

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.

Kvalifikace:

Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově, doktorské studium jsem absolvovala se zaměřením na pedagogickou psychologii.  V rámci výuky studentů na UK se věnuji především vývojové psychologii, poradenství.   Psychologickému poradenství se věnuji i ve své poradenské praxi, zaměřuji se na studijní, osobní i vztahové potíže studujících. Moje terapeutická práce vychází ze systemického přístupu, který mi dovoluje obtíže klienta nahlížet v širším kontextu.

Absolvované výcviky a kurzy:

Vedle akademického vzdělání jsem absolvovala i řadu kurzů, například psychoterapeutický výcvik v systemické a rodinné terapii na Institutu rodinné terapie v Praze, kde jsem byla i lektorkou výcviku.  Dále jsem absolvovala kurzy zaměřené na rozšíření psychodiagnostických znalostí a krizovou intervenci, poradenskou práci se skupinou.

 

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NA MĚ KLIENTI NEJČASTĚJI OBRACÍ:

  • Pokud mají psychické potíže, ve kterých se potřebují zorientovat
  • V období náročných životních situacích
  • Pokud mají pocit, že jsou ve velkém stresu
  • Pokud mají problémy ve vztazích – v partnerství, v rodině, v přátelství, i vdalších mezilidských oblastech (např. ve vztahu učitel-student)
  • Pokud hledají lepší studijní strategie nebo mají jiné studijní obtíže
  • Při potížích zvládat stres při zkouškách
  • Při potížích ve výkonu pedagogické profese

Kontakt:

pavla.presslerova@pedf.cuni.cz