Hana Sotáková

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.

Kvalifikace:

Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově, kde jsem úspěšně zvládla také doktorské studium v oboru pedagogická psychologie. V akademické poradně se dlouhodobě věnuji studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, studentům s poruchou autistického spektra, ale i studentům, kteří prochází náročnou životní situací či mají studijní a osobní problémy.

Absolvované výcviky a kurzy:

V průběhu své odborné praxe jsem absolvovala celou řadu výcviků a kurzů. V rámci problematiky poruch autistického spektra to byly: Výchova a vzdělávání lidí s autismem I., II., III.; Aspergerův syndrom a vysoce funkční autismus I. (APLA); Diagnostika poruch autistického spektra (APLA, IPPP) a ADOS (TESTCENTRUM). Dále také dynamický psychoterapeutický výcvik (model SUR – PVŠPS), výcvik v rodinné terapii (Centrum rodinné terapie Motol). Jsem také videotrenérkou metody vieotrénink interakcí. V poslední době také více pracuji se studenty se specifickou poruchou učení a jsem oprávněna provádět jejich diagnostiku DYSTESTem. Mezi další výcviky, které jsem absolvovala, patří Kresba stromu, Luscherův test nebo Metoda instrumentálního obohacování FIE I standard.

Praxe:

V minulosti jsem pracovala na ambulantním oddělení Střediska pro mládež Klíčov, v Prev-centru. Osm let jsem se intenzivně věnovala poruchám autistického spektra a pracovala jako psycholog v pobytovém zařízení pro děti a dospělé s PAS. V neposlední řadě jsem tři roky působila jako školní psycholog.

V průběhu své praxe jsem také působila jako odborný konzultant pro různé společnosti věnující se lidem se specifickými vzdělávacími potřebami či postižením, například jako externí konzultant pro MÁME OTEVŘENO?, v DIAKONII nebo pro Národní ústav pro vzdělávání.

Od roku 2006 působím hlavně na Pedagogické fakultě UK, některé z externích spoluprací pokračují však i nadále. V akademické poradně se angažuji od roku 2012.

 

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NA MĚ KLIENTI NEJČASTĚJI OBRACÍ:

  • S osobními problémy
  • Pokud potřebují pomoci s volbou studijní strategie, organizací studia
  • Pokud potřebují řešit problematiku přijímacího řízení
  • Pokud mají problém se zvládáním studijních nároků
  • Pokud jim byla diagnostikována porucha autistického spektra a řeší náročné situace spojené se studiem
  • Pokud mají podezření, že jejich obtíže odpovídají poruše autistického spektra, potřebují poradit, provést screening PAS či se zorientovat v dalším diagnostickém procesu

 

Kontakt:

hana.sotakova@pedf.cuni.cz