Ukrajina

Pracovníci Akademické poradny nabízejí studentům z Ukrajiny, kteří aktuálně studují na UK, bezplatné psychologické poradenství. Pokud máte obavy, nacházíte se v nepříznivé životní situaci, došlo u Vás ke zhoršení psychického stavu či si jen potřebujete s někým promluvit, neváhejte se na nás obrátit. Poradenství je určené také studentům z Ruska, Běloruska, Čech a dalších zemí.
V případě zájmu můžete kontaktovat Kristýnu Janyškovou, a to buď emailem na kristyna.janyskova@pedf.cuni.cz anebo telefonicky (včetně WA, Signal, sms) na 723 569 587.


The Academic Counseling Center offers free psychological counselling for students from Ukraine who are currently studying at the Charles University. If you are worried, you are in a bad life situation, your mental state has deteriorated or you just need to talk to someone, do not hesitate to contact us. The counselling is also intended for students from Russia, Belarus, Czech Republic and other countries.
If you are interested, you can contact Kristýna Janyšková, either by email to kristyna.janyskova@pedf.cuni.cz or by phone (including WA, Signal, sms) at 723 569 587.