Olga Kučerová

Olga Kučerová – video medailonek

 Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.

Kvalifikace:

Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově, kde se mi take podařilo získat doktorský titul v oboru pedagogická psychologie.  Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy je mým oborem  psychologické poradenství, které nejen vyučuji, ale sama se mu aktivně věnuji v Akademické poradně. Mými klienty jsou nejčastěji student, kteří hledají pomoc s problémy při vzdělávání, v oblasti osobního života a vztahů.

Absolvované výcviky a kurzy:

Vedle akademického vzdělání jsem absolvovala i řadu kurzů, například psychoterapeutický výcvik v systemické a rodinné terapii na Institutu rodinné terapie v Praze, výcvik v krizové intervenci (Déčko – Liberec), muzikoterapie (ZČU Plzeň). Dále se snažím rozšiřovat si své znalosti v oblasti diagnostiky specifických poruch učení, neboť v rámci Akademické poradny často pracuji se studenty, kteří se vyrovnávají se specifickou poruchou učení při svém studio na vysoké škole. Jsem plně kvalifikovaná k diagnostice specifických poruch učení metodou Dystest, který doplňuji testem WAIS III.

Moje terapeutická práce vychází ze systemického přístupu, který mi dovoluje obtíže klienta nahlížet v širším kontextu. Díky tomuto přístupu se klientovi daří najít řešení v situacích, které se mu zdají bezvýchodné.

Praxe:

Můj profesní život je zcela spjat se školním prostředím. Pracovala jsem jako asistentka pedagoga, učitelka v mateřské škole a učitelka na základní škole speciální, školní psycholožka a vyučující na vysoké škole.

Od roku 2014 působím na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde se věnuji výuce předmětů pedagogicko-psychologické poradenství, pedagogická a školní psychologie. Mám to štěstí, že teorii mohu opřít o poradenské zkušenosti nejenom z Akademické poradny, ale také z pozice školní psycholožky na základní škole, kterou šestým rokem zastávám.

Roli odborné konzultantky jsem si mohla zkusit v projektech Národního ústavu pro vzdělávání a nakladatelství FRAUS. V současnosti take úzce spolupracuji s pedagogickým nakladatelstvím Portál, kde se podílím na vzniku výukových materiálů.

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NA MĚ KLIENTI NEJČASTĚJI OBRACÍ:

  • Pokud hledají lepší studijní strategii a nebo mají jiné studijní obtíže
  • Potřebují-li diagnózu specifické poruchy učení či diagnostiku stylu učení
  • V období náročných životních situacích – rozchod, ztráta blízké osoby
  • Při potížích zvládaní stresu při zkouškách
  • Když mají pocit, že nedokážou správně komunikovat s vyučujícími
  • S osobními problémy

Kontakt:

Olga.kucerova@pedf.cuni.cz