Tereza Tetourová

Mgr. Tereza Tetourová

Kvalifikace:

Jsem absolventkou jednooborové psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde zároveň pokračuji v doktorském studiu. V oblasti poradenství mám zkušenosti z práce školní psycholožky (poradenství pro děti i dospělé) a neziskového sektoru (poradenství pro dospělé).

Absolvované výcviky a kurzy:

Jsem frekventantkou komplexního psychoterapeutického výcviku v systemické a narativní psychoterapii. Absolvovala jsem různé kurzy a výcviky, mezi něž patří například krizová intervence tváří v tvář, narativní práce s traumatem, kurz Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování, sandplaying, relaxační techniky a techniky zvládání stresu.

Praxe

Téměř tři roky jsem působila jako školní psycholožka na základní škole, kde jsem poskytovala poradenství dětem, rodičům i pedagogickým pracovníkům. Aktuálně pracuji v neziskové organizaci, která se zaměřuje na rodiny vystavené domácímu násilí. V rámci soukromé praxe se věnuji poskytování individuální terapeutické podpory dospělým klientům.

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NA MĚ KLIENTI NEJČASTĚJI OBRACÍ:

  • Stres a nadměrná zátěž (studijní, pracovní, v osobním životě atp.)
  • Zvládání náročných životních situací
  • Vztahové problémy
  • Nespokojenost s aktuální životní situací, přání něco změnit
  • Nejistota, obavy, úzkostné prožívání
  • Vnitřní nepohoda či neklid

Kontakt:

tereza.tetourova@pedf.cuni.cz