Pavlína Šumníková

PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.

Kdo jsem:

Pracuji jako odborná asistentka na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze. Mou specializací je edukace osob se zrakovým a kombinovaným postižením. V roce 2010 jsem byla hlavní garantkou kurzu celoživotního vzdělávání: Speciální pedagogika se zaměřením na mobilitu osob se zrakovým postižením.

Praxe:

Pracovala jsem jako instruktorka sociální rehabilitace dospělých nevidomých, později jako vedoucí střediska Tyfloservisu, o.p.s. pro Prahu a Střední Čechy. Nyní spolupracuji s několika školskými zařízeními, kde se soustředím na prostorovou orientaci a samostatný pohyb žáků se zrakovým postižením.

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NA MĚ KLIENTI NEJČASTĚJI OBRACÍ:

  • Pokud potřebují nastavit studijní podmínky při zrakových obtížích
  • Pokud potřebují pomocí s řešením studijních problémů a strategií

Kontakt:

pavlina.sumnikova@pedf.cuni.cz (čtvrtek 13 – 15 hodin)