Natálie Vydrová

MUDr. Natálie Vydrová

Kvalifikace:

Vystudovala jsem Všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, v současné době pracuji v Psychiatrické nemocnici Bohnice jako psychiatr.

Absolvované výcviky a kurzy:

• Jsem frekventantka psychoterapeutického výcviku Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta (Český Institut PCA Brno).
• Absolvovala jsem kurz Základy krizové intervence tváří v tvář (Déčko Liberec).

Praxe:

Od září 2019 sbírám zkušenosti jako sekundární lékařka v Psychiatrické nemocnici Bohnice, v rámci předatestačního vzdělávání jsem měla možnost si vyzkoušet práci na všeobecném příjmovém oddělení, oddělení pro léčbu závislostí, gerontopsychiatrickém oddělení a v rámci pohotovostních služeb též na centrálním příjmu pacientů.

Co mohou klientům nabídnout:

Cestou doprovázení v rámci individuální psychoterapie mohu pomoci s pocity smutku, úzkostí, vyhoření, s překlenutím životních krizí, s potížemi na poli vztahů a komunikace, s orientací na cestě k sebepoznání.
Dále mohu nabídnout poradenství v nasměrování na vhodný typ další odborné pomoci.