Speciálně pedagogické poradenství

Vážené zájemkyně, vážení zájemci.

Dovolujeme si Vám představit speciálně-pedagogickou část poradny pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami. Služba je nabízena v rámci Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy nejen všem studentkám a studentům, ale také uchazečům o studium. a zájemcům z ostatních fakult UK. Metodickou pomoc a podporu zde nabízí odborníci z Katedry speciální pedagogiky.

Naším cílem je poskytnout Vám potřebnou pomoc a podporu v rámci Vašeho působení na půdě fakulty či univerzity. Tato část poradny se zaměřuje na problematiku speciálních vzdělávacích potřeb zejména v oblasti zrakového, sluchového, tělesného či kombinovaného postižení. Oblast narušené komunikační schopnosti („logopedie“) má svou vlastní sekci. Obrátit se na nás ale můžete i s dalšími obtížemi, které nespadají do výše uvedených kategorií. Budeme se Vám snažit pomoci. Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně.

Bližší informace o jednotlivých pracovnicích naleznete po kliknutí na jméno nebo fotografii.

PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D.

e-mail: tereza.hradilova@pedf.cuni.cz

studenti se sluchovým postižením

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NA MĚ KLIENTI NEJČASTĚJI OBRACÍ:

Pokud potřebují pomoci s volbou studijní strategie a optimálního komunikačního přístupu

Pokud potřebují řešit problematiku přijímacího řízení

Pokud mají problém se zvládáním studijních nároků z důvodu komunikační a/nebo jazykové bariéry

Pokud potřebují řešit své specifické nároky s akademickými pracovníky

Pokud potřebují poradit v organizaci studia

 

PhDr. Pavlína Šumníková, Ph.D.

e-mail: pavlina.sumnikova@pedf.cuni.cz

studenti se zrakovým a kombinovaným postižením

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NA MĚ KLIENTI NEJČASTĚJI OBRACÍ:

Pokud potřebují nastavit studijní podmínky při zrakových obtížích

Pokud potřebují pomocí s řešením studijních problémů a strategií

 

Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.

e-mail: kristyna.janyskova@pedf.cuni.cz


studenti s tělesným postižením
studenti, kteří chtějí zlepšit svou životní situaci
studenti v tíživé životní situaci

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NA MĚ KLIENTI NEJČASTĚJI OBRACÍ:

Pomoc s vyhledáváním bariérovosti učeben a zajištěním jejich přístupnosti

Pomoc se získáváním a vyhledáváním studijní literatury

Pomoc s výběrem vhodných studijních pomůcek

Orientace v nabídce a pomoc s výběrem vhodných volitelných předmětů dle zájmů a možností studentů

Orientace v síti služeb pro osoby s postižením – pomoc s vyhledáním vhodné volnočasové, sociální či zdravotní služby

Strategie slaďování mateřství/rodičovství a studia (potažmo rodiny, studia, zaměstnání a osobního života), orientace ve službách pro děti (hlídání dětí vs. jesle a MŠ)

Orientace v nabídce sociálních a zdravotních služeb pro studenty, kteří pečují o osobu blízkou, případně v jejichž rodině/okolí je osoba, která tuto péči potřebuje

Další služby dle aktuálních potřeb studentů

Tereza Hradilová

PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D. Kvalifikace: Vystudovala jsem speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově a také na Masarykově univerzitě. Doktorské stadium speciální pedagogiky jsem absolvovala na UK. Věnuji se primárně oblasti surdopedie a komunikačním systémům osob se sluchovým postižením. Tato problematika je mi blízká i z osobního hlediska. Absolvované výcviky a kurzy: Kromě vysokoškolského vzdělání jsem absolvovala …

Zobrazit stránku »

Kristýna Janyšková

Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D. Kvalifikace: Vystudovala jsem Speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, v nedávné době jsem zde úspěšně zakončila doktorské studium v tomtéž oboru. Kromě pozice v Akademické poradně v současné době pracuji jako akademický a vědecký pracovník na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Praxe: Jsem vedoucí Komunitního centra Hrubého, které nabízí …

Zobrazit stránku »

Pavlína Šumníková

PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. Kdo jsem: Pracuji jako odborná asistentka na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze. Mou specializací je edukace osob se zrakovým a kombinovaným postižením. V roce 2010 jsem byla hlavní garantkou kurzu celoživotního vzdělávání: Speciální pedagogika se zaměřením na mobilitu osob se zrakovým postižením. Praxe: Pracovala jsem jako instruktorka …

Zobrazit stránku »