↑ Return to Logopedie

Jana Horynová

Mgr. Ing. Jana Horynová

Kdo jsem:

Vystudovala jsem obor speciální pedagogika se zaměřením na logopedii a surdopedii na Pedagogické fakultě Univerzitě Karlově. Zde také pokračuji v doktorském studiu téhož oboru a podílím se na výuce oborových předmětů.

Po magisterském studiu jsem pokračovala v předatestační přípravě a úspěšně jsem složila atestaci v oboru klinická logopedie. Absolvovala jsem také řadu odborných kurzů nad rámec povinné přípravy klinického logopeda, z certifikovaných kurzů např. kurzy bazální stimulace, Bobath koncept, diagnostika a terapie poruch polykání.

Ve své terapeutické praxi se dlouhodobě specializuji na narušenou komunikační schopnost dospělého věku, aktuálně působím na Klinice rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V ambulantní praxi se pak setkávám s celým spektrem diagnóz a všemi věkovými kategoriemi.

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NA MĚ KLIENTI NEJČASTĚJI OBRACÍ:

  • Pokud vědí, že mají narušenou komunikační schopnost, a chtějí ji řešit. Studenti VŠ nejčastěji přicházejí s narušením artikulace, ale také neplynulostí řeči a dalšími obtížemi v komunikaci.
  • Zejména budoucí mluvní profesionálové přicházejí, aby se ujistili, že je jejich řeč a hlas v pořádku a že není potřeba logopedická intervence.
  • Pokud potřebují jakékoli logopedické/ speciálně-pedagogické poradenství

KDY JSEM K DISPOZICI:

Dle individuální domluvy s klientem.