Gabriela Dymešová

Mgr. Gabriela Dymešová

Kvalifikace:

Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době zde studuji v doktorském program a vyučuji předmět Základy psychoterapie.

Absolvované výcviky a kurzy:

V průběhu své odborné praxe jsem absolvovala celou řadu výcviků a kurzů:
• Supervizní výcvik ČIS akreditovaný EASC (započatý 2020)
• Akreditovaný komplexní sebezkušenostní výcvik v hlubinně-dynamicky orientované psychoterapii SUR (567 hodin Sebezkušenosti, 220 hodin Teoretického vzdělávání, 104 hodin Supervize)
• Trauma terapie zaměřená na tělo – vedený Elim Weidenfeldem (60 hodin)
• 300 hodin vlastní psychoanalyticky a arteterapeuticky zaměřené skupinové psychoterapie (ak. mal. Kamila Ženatá)
• Sebepoznávací arteterapeutické kurzy v ateliéru ak. mal. Kamily Ženaté (více než 50 hodin)
• Základní kurz „Krizové intervence“ (v rozsahu 51 holding), Remedium
• Kurz „Tělo a krize – teorie a praxe“ (v rozsahu 80 hodin), Remedium (Lucká, Kobrle)
• Critical Incident Stress Management ( v rozsahu 14 hodin) – psychologický debriefing
• Krizový management Armády ČR (CISM)
• Právo pro každý den – Street Law (lektorský kurz)

Praxe:

Ještě při studiu psychologie a speciální pedagogiky na PedF UK jsem se věnovala výzkumné práci v Psychologickém ústavu Akademie věd. Následně mé kroky směřovaly do neziskového sektoru, kde jsem se specializovala na práci v oblasti psychického traumatu a zvládání stresových situací (Člověk v tísni, Česká katolická charita, Organizace pro pomoc uprchlíkům). Později jsem s kolegy založila organizaci Rafael Institut, kde se pracujeme s klienty s transgeneračním přenosem traumatu a také realizujeme komplexní psychoterapeutický výcvik zaměřený na trauma.
 
Od roku 2003 pracuji v komerční sféře, ve společnosti Kantar CZ, kde se specializuji na kvalitativní výzkum a facilituji klientské workshopy. V roce 2008 jsem si otevřela soukromou psychoterapeutickou praxi. Od roku 2020 vyučuji na Katedře psychologie PedF UK.

 

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NA MĚ KLIENTI NEJČASTĚJI OBRACÍ:

  • Se zvládáním osobních nebo studijních problémů
  • Pokud mají problém se zvládáním studijních nároků
  • Pokud se ocitnou v krizové situaci či jsou zatíženi nadměrným stresem
  • Pokud potřebují učinit rozhodnutí o životních změnách
  • Pokud potřebují jakoukoli psychickou podporu
  • Pokud jsou cizinci a potřebují poradit či pomoci s adaptací na jiné sociolulturní podmínky

 

Kontakt:

gabriela.dymesova@pedf.cuni.cz