↑ Return to Aktuality

Aktuální nabídka pro studenty

Kromě individuálních konzultací nabízí naše poradna také volitelné předměty pro studenty se speciálními potřebami a další zájemce o danou problematiku. Konkrétně se v LS 2020/21 jedná:

Jóga pro studenty se znevýhodněním

Kurz je určen pro studenty, kteří chtějí aktivně přispět ke zlepšení zdraví. Díky své koncepci je kurz vhodný pro jakéhokoli zájemce – lekce může být uzpůsobena dle specifických potřeb tak, aby došlo ke zdravému protažení celého těla.

Každá lekce bude začínat a končit řízenou relaxací, studenti se naučí dechové techniky (základy a dle zájmu i pokročilé metody), jógové ásány (dle klasické hatha jógy), koncentrační techniky, naučí se cvičit své tělo s vědomou kontrolou a budou pracovat s vizualizací a terapií na neurofyziologickém podkladě.

Součástí kurzu jsou i individuální konzultace, rady, doporučení a případné modifikace jednotlivých pohybů.

Informace na: kristyna.janyskova@pedf.cuni.cz


Studijní strategie a strategie zvládání u studentů se sluchovým postižením a narušenou komunikační schopností.

Kurz je zaměřen na seznámení se specifiky vysokoškolského studia studentů se sluchovým postižením a narušenou komunikační schopností (NKS). Nabízí přehled nejčastějších obtíží, se kterými se tito studenti setkávají, představuje jejich komunikační specifika a strategie, jejich dosavadní studijní zkušenosti ve spojitosti se sluchovým postižením a NKS. V oblasti narušené komunikační schopnosti bude část kurzu věnována také základům hlasové hygieny a práce s hlasem, tedy tolik potřebné prevenci NKS. Součástí kurzu bude praktický vhled do možných problematických studijních situací studentů se sluchovým postižením a NKS a jejich řešení. Nastíněna budou také možná očekávání těchto studentů při nástupu na Univerzitu a jejich setkání s reálným prostředím a situacemi.

Informace na: kristyna.janyskova@pedf.cuni.cz