↑ Return to Aktuality

Aktuální nabídka pro studenty

Videokurz jógy pro studenty UK se speciálními potřebami

Kurz je určen studentům se specifickými potřebami, kteří chtějí aktivně přispět ke zlepšení svého zdraví. Díky své koncepci je kurz vhodný pro zájemce jakéhokoli věku či kondice – lekce může být uzpůsobena u každého účastníka tak, aby došlo ke zdravému protažení celého těla. Každá lekce bude začínat a končit řízenou relaxací, účastníci se naučí dechové techniky (základy a dle zájmu také pokročilé
metody), jógové ásány (dle klasické hatha jógy), koncentrační techniky, naučí se cvičit své tělo s vědomou kontrolou a budou pracovat s vizualizací a terapií na neurofyziologickém podkladě.

Součástí kurzu jsou i individuální konzultace, rady, doporučení a případné modifikace jednotlivých pohybů.

Přihlášení mailem na: kristyna.janyskova@pedf.cuni.cz


Kromě individuálních konzultací nabízí naše poradna také volitelné předměty pro studenty se specifickými potřebami a další zájemce o danou problematiku. Konkrétně se v ZS 2023/24 jedná:

Zvládání studijních nároků a duševní rovnováha

Volitelný předmět je určen studentům se speciálními potřebami, kteří mají obtíže se zvládáním studijních nároků. V rámci kurzu se studenti seznámí se zákonitostmi organizace času, s možnostmi efektivní přípravy na hodiny a na zkoušky (včetně obhajoby a SZZ), společně se zaměříme na prozkoumání potenciálu různých metod, které pomáhají eliminovat stres a zátěž, a to jak na úrovni osobnostní, tak individuální. Studenti si budou moci vyzkoušet řadu užitečných technik, ze kterých si každý bude moci dle své preference vybrat takové, které jsou ideální právě pro něj. Tyto techniky pak může praktikovat nejen v rámci studia, ale také v běžném životě. Kromě přednáškových prvků budou zařazovány aktivity, které přispívají reflektivní formou k dalšímu rozvoji osobnosti studenta na vysoké škole.

Odkaz v SIS

Informace na: kristyna.janyskova@pedf.cuni.cz