↑ Return to Aktuality

Stalo se

Zde naleznete informace o pořádaných akcích a aktivitách, které již proběhly.

Proběhlé akce pro pracovníky UK

V ZS 2021/2022 (listopad-leden) probíhal vzdělávací program Sluchové postižení a narušená komunikační schopnost u vysokoškolských studentů. Informace najdete zde Vzdělávací kurz Specifické poruchy učení u vysokoškolských studentů Obsahem kurzu byla témata: SPU ve světle nejnovějších vědeckých poznatků; příčiny SPU a obraz obtíží v dospělém věku; základní terminologie a diagnostika SPU; modifi kace studia a studijních …

Zobrazit stránku »

Proběhlé akce pro studenty

Volitelný předmět Studijní strategie a strategie zvládání u studentů se speciálními potřebami. Předmětu se zúčastnilo celkem 15 studentů se specifickými potřebami i bez nich. Cílem kurzu bylo seznámit účastníky se specifiky studia vysokoškolských studentů s tělesným a zrakovým postižením – kromě nejčastějších diagnóz a specifických potřeb, které se s nimi pojí, jsme se tedy věnovali …

Zobrazit stránku »