↑ Return to Aktuality

Stalo se

Zde naleznete informace o pořádaných akcích a aktivitách, které již proběhly.

Vysokoškolské poradenství – aktuální výzvy a trendy

Konference, kterou pořádala Akademická poradna Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy –  Vysokoškolské poradenství – aktuální výzvy a trendy. , se uskutečnila dne 25. 5. 2022.

Cílem konference je reflektovat aktuální trendy ve vysokoškolském poradenství, ale i reagovat na výzvy, na které vyvstávají na základě společenských podnětů. Dopolední program bude věnován zvaným referátům našich i zahraničních hostů – odborníků na vysokoškolské poradenství, odpoledne bude dán prostor pro sdílení zkušeností, příklady dobré praxe, ale i pro výstupy z realizovaných šetření. Odpolední část se uskuteční v sekcích, workshopy budou věnovány hlavním tématům konference: 

  • Formy a možnosti poradenských služeb pro cílové skupiny vysokoškoláků
  • Poradenské služby pro studenty se specifickými potřebami, destigmatizace specifických potřeb
  • Dopad COVID-19 na vysokoškoláky, online vysokoškolské poradenství, poradenství pro zahraniční studenty
  • Podpora well-beingu u vysokoškoláků
  • Formy a možnosti poradenských služeb pro vysokoškolské pracovníky

Konference je pro všechny účastníky zdarma a je možné přihlásit se k aktivní i pasivní účasti. Proběhne prezenčně, s možností online připojení. Konferenční příspěvky bude možné publikovat v konferenčním sborníku nebo v časopise Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání (v českém, slovenském i anglickém jazyce). 

Rozšiřující informace najdete na webových stránkách konference, viz https://pages.pedf.cuni.cz/vsporadenstvi

Proběhlé akce pro pracovníky UK

V ZS 2021/2022 (listopad-leden) probíhal vzdělávací program Sluchové postižení a narušená komunikační schopnost u vysokoškolských studentů. Informace najdete zde Vzdělávací kurz Specifické poruchy učení u vysokoškolských studentů Obsahem kurzu byla témata: SPU ve světle nejnovějších vědeckých poznatků; příčiny SPU a obraz obtíží v dospělém věku; základní terminologie a diagnostika SPU; modifi kace studia a studijních …

Zobrazit stránku »

Proběhlé akce pro studenty

Volitelný předmět Studijní strategie a strategie zvládání u studentů se speciálními potřebami. Předmětu se zúčastnilo celkem 15 studentů se specifickými potřebami i bez nich. Cílem kurzu bylo seznámit účastníky se specifiky studia vysokoškolských studentů s tělesným a zrakovým postižením – kromě nejčastějších diagnóz a specifických potřeb, které se s nimi pojí, jsme se tedy věnovali …

Zobrazit stránku »