↑ Return to Aktuality

Stalo se

Zde naleznete informace o pořádaných akcích a aktivitách, které již proběhly.

Proběhlé akce pro pracovníky UK

Vzdělávací program Poruchy autistického spektra u vysokoškolských studentů. Vzdělávací kurz byl určen pro pracovníky vysokých škol. Cílem bylo porozumět podstatě poruch autistického spektra a umět modifikovat přístupy ke studentům s PAS na vysokých školách a podpořit jejich úspěšnost ve studiu. Obsahem kurzu byla témata: aplikace získaných poznatků do konkrétních situací v průběhu vysokoškolského studia studentů …

Zobrazit stránku »

Proběhlé akce pro studenty

Volitelný předmět Studijní strategie a strategie zvládání u studentů se speciálními potřebami. Předmětu se zúčastnilo celkem 15 studentů se specifickými potřebami i bez nich. Cílem kurzu bylo seznámit účastníky se specifiky studia vysokoškolských studentů s tělesným a zrakovým postižením – kromě nejčastějších diagnóz a specifických potřeb, které se s nimi pojí, jsme se tedy věnovali …

Zobrazit stránku »