Logopedie

Mgr. Ing. Jana Horynová

jana.horynova@pedf.cuni.cz

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NA MĚ KLIENTI NEJČASTĚJI OBRACÍ:

Pokud vědí, že mají narušenou komunikační schopnost, a chtějí ji řešit. Studenti VŠ nejčastěji přicházejí s narušením artikulace, ale také neplynulostí řeči a dalšími obtížemi v komunikaci.

Zejména budoucí mluvní profesionálové přicházejí, aby se ujistili, že je jejich řeč a hlas v pořádku a že není potřeba logopedická intervence.

Pokud potřebují jakékoli logopedické/ speciálně-pedagogické poradenství

Logopedické poradenství

Logopedická poradna Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy nabízí a poskytuje své služby všem studentům a zaměstnancům UK, kteří potřebují poradenství v oblasti narušené komunikační schopnosti, a to v celém spektru obtíží, poruchami artikulace počínaje přes organická narušení (afázie, dysartrie) až po poruchy plynulosti řeči a další obtíže. Obrátit se na nás mohou také budoucí mluvní profesionálové, kteří se chtějí ujistit, zda je jejich řečový projev intaktní a nepotřebují žádnou další logopedickou intervenci.

Dalším naším cílem je poskytnout Vám pomoc a podporu v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb spojených s narušenou komunikační schopností. Trápí Vás řečové či jazykové obtíže? Limitují Vás ve Vaší práci či studiu? Pak jsem tu právě pro Vás. Ráda se Vám budu věnovat.

Veškeré služby logopedické poradny jsou poskytovány bezplatně.

Jana Horynová

Mgr. Ing. Jana Horynová Kdo jsem: Vystudovala jsem obor speciální pedagogika se zaměřením na logopedii a surdopedii na Pedagogické fakultě Univerzitě Karlově. Zde také pokračuji v doktorském studiu téhož oboru a podílím se na výuce oborových předmětů. Po magisterském studiu jsem pokračovala v předatestační přípravě a úspěšně jsem složila atestaci v oboru klinická logopedie. Absolvovala jsem také …

Zobrazit stránku »