Kristýna Janyšková

Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.

Kristýna Janyšková – video medailonek

Kvalifikace:

Vystudovala jsem Speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, v nedávné době jsem zde úspěšně zakončila doktorské studium v tomtéž oboru. Kromě pozice v Akademické poradně v současné době pracuji jako akademický a vědecký pracovník na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.

Praxe:

Jsem vedoucí Komunitního centra Hrubého, které nabízí své služby dětem, rodičům i veřejnosti. V rámci všech realizovaných aktivit centra jsou uplatňovány inkluzivní přístupy. Jsem členem správní rady neziskové organizace Země lidí o.p.s., která se orientuje na volnočasové aktivity dětí a mládeže s tělesným a kombinovaným postižením. Již deset let se podílím na plánování a realizaci volnočasových akcí, na které s organizací pravidelně jezdím jako dobrovolník.

 

Specializace:

 • studenti s tělesným postižením
 • studenti, kteří chtějí zlepšit svou životní situaci
 • studenti v tíživé životní situaci

 

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NA MĚ KLIENTI NEJČASTĚJI OBRACÍ:

 • Pomoc s vyhledáváním bariérovosti učeben a zajištěním jejich přístupnosti
 • Pomoc se získáváním a vyhledáváním studijní literatury
 • Pomoc s výběrem vhodných studijních pomůcek
 • Orientace v nabídce a pomoc s výběrem vhodných volitelných předmětů dle zájmů a možností studentů
 • Orientace v síti služeb pro osoby s postižením – pomoc s vyhledáním vhodné volnočasové, sociální či zdravotní služby
 • Strategie slaďování mateřství/rodičovství a studia (potažmo rodiny, studia, zaměstnání a osobního života), orientace ve službách pro děti (hlídání dětí vs. jesle a MŠ)
 • Orientace v nabídce sociálních a zdravotních služeb pro studenty, kteří pečují o osobu blízkou, případně v jejichž rodině/okolí je osoba, která tuto péči potřebuje
 • Další služby dle aktuálních potřeb studentů

 

Kontakt:

Středa a čtvrtek 8:00-9:00 nebo kdykoli po předchozí domluvě na kristyna.janyskova@pedf.cuni.cz