Projekt Klinická škola

Projekt Klinická škola

Charakteristika projektu

 

Projekt Koncepce a ověření nového modelu klinické školy v procesy pregraduální přípravy studentů byl řešen v letech 2014 – 2015. Jeho cílem bylo navrhnout model klinické školy a pilotně ověřit její vybrané znaky, zejména klinické pojetí pedagogických praxí.

Projekt byl realizován za finanční podpory OPPA (Operačního programu Praha – Adaptabilita).

Řešitelský tým tvořily:

 • čtyři špičkové fakultní základí školy
  • FZŠ Angel,
  • FZŠ Kunratice,
  • FZŠ Lyčkovo náměstí
  • FZŠ prof. Otokara Chlupa
 • čtyři katedry Pedagogické fakulty UK v Praze
  • katedra primární pedagogiky
  • katedra české literatury
  • katedra anglického jazyka a literatury
  • katedra matematiky a didaktiky matematiky.

 

Závěrečná zpráva projektu

Realizace projektu probíhala od 30.4.2014 do 30.6.2015 v souladu s benefitovou žádostí a uzavřenou grantovou smlouvou dle plánovaného harmonogramu klíčových aktivit respektující harmonogram akademického roku Univerzity Karlovy Pedagogické fakulty.
Projekt byl realizován dle navrženého postupu řešení projektu ve spolupráci s řešitelským týmem ze všech spolupracujících klinických škol. Jeho řešení probíhalo v souladu s navrženou strukturou do čtyř klíčových aktivit s důrazem na splnění plánovaných cílů projektu. Byly publikovány zásadní výstupy a prezentovány na konferencích. Např. referát V. Spilkové „Integrativní přístup v primárním vzdělávání a v přípravě učitelů” na konferenci „Integrativní přístup v primárním vzdělávání, kterou ve dnech 17. a 18.června 2015 pořádala Technická univerzita v Liberci; referát V. Spilkové „Výzvy, otázky a perspektivy předškolní pedagogiky” na konferenci „K aktuálním otázkám předškolní pedagogiky”, kterou ve dnech 26. a 27.března 2015 pořádala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

 

Kompletní dokument Závěrečné zprávy.

 

Publikace

Spilková, V., Tomková, A., Mazáčová, N., Kargerová, J. et al. Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů.

ISBN 978-80-7290-832-5

Publikace vychází za finanční podpory OPPA projektu Koncepce a ověřování nového modelu klinické školy v procesu pregraduální přípravy studentů učitelství – Klinická škola.

reg. č. CZ.2.17/3.1.00/36246

Elektronická verze publikace Klinická škola (pdf)