Typy praxí

HARMONOGRAM PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ, KURZŮ A EXKURZÍ

Termíny konání pedagogických praxí, kurzů a exkurzí, které předepisují studijní plány jednotlivých studijních oborů, jsou s dostatečným časovým předstihem vyhlašovány Střediskem pedagogických praxí a příslušnými katedrami. Informace o nich je zveřejňována také na internetových stránkách Pedagogické fakulty UK v Praze.

Pokud je u akcí uveden rok studia (zkratka st. rok), je student povinen akci absolvovat v tom

ročníku, resp. roce studia, který je u ní uveden. Změny může (na žádost studenta) povolit, popř. (z organizačních důvodů) nařídit vedoucí příslušné katedry. Vedoucí katedry rovněž stanoví, kdy student akci absolvuje v případě jejího opakovaného zápisu.

Není – li u akce uvedena doba konání, vyhlásí ji příslušná katedra s dostatečným předstihem.

Další praxe, kurzy a exkurze jsou uvedeny ve studijních plánech jednotlivých oborů (včetně univerzitního základu a pedagogicko-psychologické přípravy).

 

PREZENČNÍ STUDIUM

UČITELSTVÍ PRO MŠ

tříleté bakalářské studium, zimní semestr

1. roč. Pedagogická praxe úvodní 21.- 25. 10. 2013 KPPG
3. roč. Praxe v alternativních zařízeních 11.– 15. 11. 2013 KPPG

 

UČITELSTVÍ PRO MŠ

tříleté bakalářské studium, letní semestr

Exkurze k praxi z dramatické výchovy 2 dny v červnu 2013 KPPG
1. roč. kurz letních pohybových aktivit 7 dní ve zkouškovém období KTV
2. roč. Pedagogická praxe asistentská 31.3. – 11. 4. 2014 KPPG
2. roč. Pedagogické praktikum 1x týdně / čtvrtek dopoledne v LS KPPG
3. roč. Praxe v předškolních zařízeních 3. – 14. 3. 2014 KPPG

 

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ zimní semestr

1. st. rok Úvodní pedagogický kurz s  praxí 21.10.2013 – 25.10.2013 KPPG
2. st. rok Učitelské praktikum úterý nebo středa (bloková výuka)

1. – 4. hod. praxe na školách,

6. – 8. hod. navazuje výuka semináře

didaktika pro 1. st. ZŠ na fakultě

KPPG
2. st. rok TV zimní kurz lyže 7 dní ve zkouškovém období KTV
3. st. rok Kurz výtvarné výchovy ZŠ –VV zač.semestru KVV            
3. st. rok Souvislá pedagogická praxe1 týden v 1. ročníku ZŠ 2.-6.9.2013 KPPG
5. st. rok – specializace TV Výběrový kurz ze specializace TV 5 dní ve zkouškovém období KTV
5. st. rok Souvislá pedagogická praxe   18. – 29.11.2013                   KPPG

 

 

UČITELSTVÍ pro 1. STUPEŇ ZŠ – letní semestr

1. st. rok TV letní kurz 7 dní ve zkouškovém období KTV  
2. st. rok Učitelské praktikum úterý nebo středa (bloková výuka)

1. – 4. hod. praxe na školách,                                          6. – 8. hod. navazuje výuka semináře                                                             didaktika pro 1. st. ZŠ na fakultě

 

KPPG
Exkurze a terénní práce 2 dny KBEV
3. st. rok Exkurze k praxi z dramatické výchovy 2 dny KPPG 
5. st. rok Souvislá pedagogická praxe 17.3.-11.4.2014 KPPG

 

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

oborové studium

1. st. rok navazující magisterské studium – souvislá oborová praxe I 14. – 25. 10. 2013 (8 dní) KSPPG
2. st. rok navazující magisterské studium – souvislá oborová praxe II 30. 9. – 9. 10. 2013 (8 dní) KSPPG

 

PSYCHOLOGIE

oborové studium (průběžně)

Encyklopedická stáž  klinická –  povinná  I,II   KPS
Encyklopedická stáž poradenská –  povinná I,II   KPS
Specializovaná stáž poradenská –     povinně volitelná I,II    KPS
Specializovaná stáž klinická –  povinně volitelná I,II   KPS

 

SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

dvouoborové bakalářské studium se zaměřením na vzdělávání – zimní semestr

1. st. rok Kurz lyžování I, kombinace s TV S 7 dní, KTV
1. st. rok Historická exkurze I, kombinace s D 5 dní KDDD
2. st. rok Orientační praxe* (ZS nebo LS), všechny obory 1 x za 2 týdny,

1.- 4.hod. praxe na školách

KPG
2. st. rok Kurz lyžování II, kombinace s TV S 7 dní ve zkoušk. období KTV  
2. st. rok Historická exkurze II, kombinace s D5 dní KDDD  
3. st. rok Blokové cvičení z instrumentálních metod, 3 dny, LS KCHDCH
kombinace s Ch, PV – povinně volitelný předmět termín bude upřesněn během semestru  
3. st. rok Blokové cvičení z Laboratoř fyzikální chemie, kombinace s Ch

PV- povinně volitelný předmět

3 dny, LS KCHDCH
3. st. rok Blokové cvičení z Laboratoř anorganické chemie, kombinace Ch  termín bude upřesněn během semestru

 

KCHDCH
3.st.rok Exkurze, kombinace s CH 5 dní, LS i ZS

termín bude upřesněn během semestru

KCHDCH
3. st. rok Kurz bruslení a ledního hokeje, kombinace s TV 

 

5 dní ve zkoušk. období KTV
3. st. rok Kurz gymnastiky,

kombinace s TV 

5 dní ve zkoušk. období KTV

 

SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

dvouoborové bakalářské studium se zaměřením na vzdělávání – letní semestr

1. st. rok Kurz sportů a pobytu v přírodě, kombinace s TV 7 dní ve zkoušk. období KTV
1. st. rok Historická exkurze I, kombinace s D 5 dní KDDD
1. st. rok Blokové cvičení z Laboratoř anorganické chemie, kombinace s Ch 5 dní,

 termín bude upřesněn během semestru

KCHDCH
2. st. rok Orientační praxe* (ZS nebo LS), všechny obory 1 x za 2 týdny,

1.- 4.hod. praxe na školách

KPG
2. st. rok Historická exkurze II, kombinace s D 5 dní KDDD
2. st. rok Kurz kanoistiky a vod. turistiky,kombinace s TV S 7 dní ve zkoušk. období KTV                                       
2. st. rok Blokové cvičení z Laboratoř analytické chemie, kombinace s Ch 3 dny,

termín bude upřesněn během semestru

KCHDCH
2. st. rok Odborná exkurze pro pedagogy, pouze pro studenty oboru pedagogika 3 dny,

termín bude upřesněn během semestru

KPG
3. st. rok Exkurze, kombinace s Ch 5 dní, LS i ZS

termín bude upřesněn během semestru

KCHDCH

Orientační praxe studentů 2. studijního roku bakalářského studia probíhá ve školách a vzdělávacích zařízeních vždy 1. – 4. hodinu 1x za 2 týdny, pondělí – pátek, sudý nebo lichý týden. Studenti absolvují orientační praxi v zimním nebo v letním semestru

 

SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

jednooborové bakalářské studium se zaměřením na vzdělávání

1. st. rok Kurz výtvarné tvorby, výtvarná výchova, jednoobor 5 dní, květen KVV
1. st. rok Exkurze z VV-2, výtvarná výchova, jednoobor 4 dny, červen KVV                   

 

UČITELSTVÍ VVP PRO SŠ A 2. STUPEŇ ZŠ

navazující magisterské studium –  zimní semestr

1. st. rok Blokové cvičení Analytika životního prostředí, kombinace s Ch, PV – povinně volitelný předmět 3 dny, termín bude upřesněn KCHDCH
2. st. rok Souvislá oborová pedagogická praxe na SŠ, všechny obory VVP, 1. a 2. aprobační obor (var. jednoobor)  30.9.2013 -25.10.2013 SPP, obor. katedry

 Týden od 23. 9. – 27. 9.2013 je určen na organizační a obsahovou přípravu souvislých oborových praxí                                                                                        

 

UČITELSTVÍ VVP PRO SŠ A 2. STUPEŇ ZŠ

navazující magisterské studium –  letní semestr

1. st. rok Souvislá oborová pedagogická praxe na ZŠ, všechny obory VVP, 1. a 2. aprobační obor (var. jednoobor) 17.3.- 11.4.2014 SPP, obor. katedry 
1. st. rok Průběžná pedagogicko-psychologická praxe, klinický půlden, všechny obory VVP 1 x týdně 1.- 4. hodina KPG,SPP
1. st. rok Atleticko-herní kurz, kombinace s TV 5 dní ve zkoušk.obd. KTV
1 st. rok Historická exkurze, kombinace s D 5 dní KDDD
2. st. rok Blokové cvičení z Chemické metody studia biologických materiálů, 3 dny, termín bude upřesněn během semestru KCHDCH

 

KOMBINOVANÉ STUDIUM

 

UČITELSTVÍ PRO MŠ

tříleté bakalářské studium, zimní semestr

1. st. rok Kurz letních pohybových aktivit 7 dní ve zkouškovém období KTV

 

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ – zimní semestr

2. st. rok – specializace TV, zimní kurz lyže 7 dní ve zkoušk. období KTV
3. st. rok –  Kurz výtvarné výchovy ZŠ – VV začátek semestru KVV
3. st. rok – Exkurze  termín bude dohodnut během semestru KCHDCH

 

 

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ – letní semestr

1. st. rok – specializace TV, letní kurz TV 7 dní ve zkoušk. období KTV
3. st. rok – Exkurze  termín bude dohodnut během semestru KCHDCH

 

UČITELSTVÍ VVP PRO SŠ A 2. STUPEŇ ZŠ

navazující magisterské studium – zimní semestr

2. st. rok Souvislá oborová pedagogická praxe na SŠ, všechny obory VVP, 1. a 2. aprobační obor (var. jednoobor) 4 týdny obor. katedry

 

 

UČITELSTVÍ VVP PRO SŠ A 2. STUPEŇ ZŠ

navazující magisterské studium – letní semestr

1. st. rok Souvislá oborová pedagogická praxe na ZŠ, všechny obory VVP, 1. a 2. aprobační obor (var. jednoobor) 4 týdny obor. katedry