Mgr. Ivan Ropovik, PhD.

Email: ivan.ropovik@gmail.com
Kancelář: Myslíkova 7, č. 208
Telefon:
Konzultace: Po individuální domluvě

 

Vzdělání
 • 2012 PhD., predškolská a elementárna pedagogika
  Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
 • 2009 Mgr., Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov Anglický jazyk – Nemecký jazyk
  Fakulta prírodných a humanitných vied, Prešovská univerzita v Prešove
Zaměstnání
 • 2018 – 2019
  Post-Doc
  Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK
 • 2012 – doteraz
  Výskumný pracovník
  Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
Publikace

Zoznam publikačnej činnosti a citácii dostupný zde.

 

Current Contents články (uvedený kvartil a impact factor):

 • Ropovik, I. (2014a). Do executive functions predict the ability to learn problem-solving principles? Intelligence,44, 64–74. Q1 journal, IF = 3.4
 • Ropovik, I., Bobakova, M., Ferjencik, J., Filickova, M., Kovalcikova, I., & Slavkovska, M. (2015). The utility of set-loss error scores in the general population. Psychological assessment27(3), 755–762. Q1 journal, IF = 3.2
 • Ropovik, I. (2015). A cautionary note on testing latent variable models. Frontiers in psychology6, 1715. Q1 journal, IF = 2.4
 • Ropovik, I. (2014b). Validita merania: hľadanie dôvodov absencie konsenzu. Československá Psychologie,58(6), 580–593. Q4 journal, IF = 0.2
 • Ropovik, I. (2017b). O význame p-hodnôt: reflexia na silnejúcu kritiku testov významnosti. Československá Psychologie61(5), 502–516. Q4 journal, IF = 0.1
 • Ropovik, I., Bobáková, M., Ferjencík, J., Filicková, M., Kovalciková, I., & Slavkovská, M. (2016). Explaining the ability to learn analogies: the role of executive functions and fluid intelligence. Studia Psychologica58(4), 322–335. Q4 journal, IF = 0.3
 • O’Donnell, M., Nelson, L. D., Ackermann, E., Aczel, … Ropovik, I., et al. (2018). Registered Replication Report: Dijksterhuis and van Knippenberg (1998). Perspectives on Psychological Science13(2), 268–294. Q1 journal, IF = 9.0
 • Filickova, M., Kovalcikova, I., & Ropovik, I. (2016). The role of simultaneous and successive processing in EFL reading. International Journal of Psychology51(5), 383–391. Q2 journal, IF = 1.5
 • Ferjenčík, J., Bobáková, M., Kovalčíková, I., Ropovik, I., & Slavkovská, M. (2014). Proces a vybrané vỳsledky slovenskej adaptácie Delis-Kaplanovej systému exekutívnych funkcií D-KEFS. Československá Psychologie58(6). Q4 journal, IF = 0.2

Články indexované vo Web of Science:

 • Boberova, Z., Paakkari, L., Ropovik, I., & Liba, J. (2017). Democratic school health education in a post-communist country. Health Education117(5), 469–484.

Články v tlači:

 • Jones, B. C., DeBruine, L., Flake, … Ropovik, I., et al. (2018). Social perception of faces around the world: How well does the valence-dominance model generalize across world regions? (Registered Report Stage 1). Nature Human Behavior, In-principle acceptance.
 • Moshontz, H., Campbell, L., Ebersole, C. R., IJzerman, H., Urry, … Ropovik, I., et al. (2018). Psychological Science Accelerator: Advancing Psychology through a Distributed Collaborative Network. Advances in Methods and Practices in Psychological Science, in press.
 • Karkošková, S., & Ropovik, I. (2018). The prevalence of child sexual abuse among Slovak late adolescents. Journal of Child Sexual Abuse, in press.
 • Boberová, Z., Ropovik, I., Kolarčik, P., Madarasová Gecková, A., Paakkari Leena. (2018). The structure of health literacy in adolescents. Československá psychologie, in press.

Knižné publikácie:

 • Kovalčíková, I., Ropovik, I., Ferjenčík, J., Liptáková, L., Klimovič, M., Demko, M., & Brajerčík, J. (2016). Diagnostika a stimulácia kognitívnych a
  exekutívnych funkcií žiaka v mladšom školskom veku
  . Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej Univerzity.
 • Kovalčíková, I., Bobáková, M., Filičková, M., Ropovik, I., & Slavkovská, M. (2015). Terminologické minimum kognitívnej edukácie. Prešov:
  Vydavateľstvo Prešovskej Univerzity.
Účast na projektech
 • Riešiteľ grantového projektu APVV-0281-11 Exekutívne funkcie ako štrukturálny komponent schopnosti učiť sa: diagnostika a stimulácia (riešiteľská kapacita 7000 hodín, 2012 – 2015).
 • Riešiteľ grantového projektu APVV-17-0418 Posttraumatický podtyp depresie a jeho etiopatogenéza: sieťový prístup k psychopatológii (riešiteľská kapacita 4000 hodín, 2018 – 2022).
 • Riešiteľ grantového projektu VEGA 1/0353/18 Implicitné jazykové znalosti dieťaťa mladšieho školského veku (riešiteľská kapacita 600 hodín, 2018 – 2021).
 • Riešiteľ grantového projektu VEGA 1/0427/17 Zdravotná gramotnosť žiakov ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a výsledok školskej výchovy k zdraviu (riešiteľská kapacita 400 hodín, 2017 – 2020).
Ocenění
 • Cena rektora Prešovskej univerzity za roky 2014, 2015, 2016, 2 x v roku 2017
 • Cena dekana Pedagogickej fakulty Prešovskej Univerzity za roky 2012, 2014, 2015, 2016, 2017.