PhDr. David Greger, Ph.D.

David Greger

Email: david.greger@pedf.cuni.cz
Kancelář: Myslíkova 7, č. 208
Telefon: 221 900 528
Konzultace: pondělí 10:00-12:00 hod., M208 (pouze po předchozí domluvě)

 

Vzdělání
 • 2005 Ph.D., obor pedagogika
  Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
  disertační práce: Možnosti zjišťování a měření obtížnosti didaktického textu
 • 2009 PhDr., obor pedagogika
  Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 • 1999 Mgr. , obor učitelství pro 1.stupeň ZŠ,
  Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
Zaměstnání
 • 2002-stále
  Pedagogická fakulta UK v Praze, vědecký pracovník (od září 2014 ředitel ÚVRV)
 • 2002
  Centre for Modern Education, s.r.o a Scio, o.p.s. – e-learning project leader (www.zaskolou.cz)
 • 1999-2000
  Učitel na ZŠ v Praze
Zahraniční zkušenosti
 • 2017 – Institute of Education, University of London, Oxford University and University of Cambridge (2 týdny)
 • 2010 – University of Oxford, Department of Education (2 týdny)
 • 2007 – Institut national de recherche pédagogique (INRP), Francie (2 měsíce)
 • 2006 – Institute of International Education (IIE), Stockholm University, Švédsko (10 dní)
 • 2006 – Comparative Education Research Center (CERC), University of Hong Kong (2 týdny)
 • 2001 – University of Joensuu, Finsko (3 měsíce)
 • 2000 – University of Kentucky, USA (4 měsíce)
Publikace

Odborné knihy

 • Greger, D., Simonová, J., Straková, J.(Eds.) (2015). Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. ISBN 978-80-7290-861-5.
 • Greger, D. (Ed.) (2015). Srovnávací pedagogika: Proměny a výzvy. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. ISBN 978-80-7290-860-8.
 • Demeuse, M.; Frandji, D.; Greger, D.; Rochex, J.-Y. (Eds.) (2012). Educational Policies and Inequalities in Europe. London: Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-23030-203-7.
 • Starý, K.; Dvořák, D.; Greger, D.; Duschinská, K. (2012). Profesní rozvoj učitelů. Podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2087-9.
 • Demeuse, M.; Frandji, D.; Greger, D.; Rochex, J.-Y. (Eds.) (2012). Les politiques d’éducation prioritaire en Europe. Tome II : Quel devenir pour l’égalité scolaire? Lyon: ENS Éditions. ISBN 978-2-84788-322-0.
 • Ježková,V.; Dvořák, D.; Greger, D.; Daun, H. (2011). Školní vzdělávání ve Švédsku. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2021-3.
 • Walterová, E.; Černý, K.; Greger, D.; Chvál, M. (2010). Školství – věc (ne)veřejná? Názory veřejnosti na školu a vzdělávání. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1882-1.
 • Gorard, S.; Smith, E.;  Greger, D.; Meuret, D. (2010). Equity in Education: An International Comparison of Pupil Perspectives. Palgrave Macmillan. 256 s. ISBN 978-0230230255.
 • Walterová, E.; Greger, D. a kol. (2009). Přechod žáků ze základní na střední školu. Pohledy z výzkumů. Brno: Paido, 2009. 108 s. ISBN 978-80-7315-179-9.
 • Demeuse, M.; Frandji, D.; Greger, D.; Rochex, J.-Y. (Eds.) (2008). Les politiques d’éducation prioritaire en Europe. Conceptions, mises en oeuvres, débats. Lyon, France: INRP. 459 s. ISBN 978-2-7342-1121-1.
 • Greger, D.; Ježková, V. (Eds.) (2006). Školní vzdělávání. Zahraniční trendy a inspirace. Praha : Karolinum. ISBN 80-246-1313-1.

 

Články v zahraničních recenzovaných časopisech 

 • Straková, J.; Simonová, J.; Greger, D. (2018)  Improving maths results: does teachers’ academic optimism matter? A study of Czech lower secondary schools. School Effectiveness and School Improvement. DOI:10.1080/09243453.2018.1446449. https://doi.org/10.1080/09243453.2018.1446449
 • Straková, J.; Greger, D. & Soukup, P. (2017). Factors affecting the transition of fifth-graders to the academic track in the Czech Republic. International Studies in Sociology of Education. http://dx.doi.org/10.1080/09620214.2017.1290541 .
 • Jones, K., Tymms, P., Kemethofer, D., O’Hara, J., McNamara, G., Huber, S., Myrberg, E., Skedsmo, G. & Greger, D. (2017). The unintended consequences of school inspection: the prevalence of inspection side-effects in Austria, the Czech Republic, England, Ireland, the Netherlands, Sweden, and Switzerland, Oxford Review of Education, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/03054985.2017.1352499.
 • Greger, D.; Kifer, E. (2012). Lost in translation: Ever changing and competing purposes for national examinations in the Czech Republic. Journal of Pedagogy, Vol. 3, No. 1, pp. 43–81. ISSN 1338-1563. (DOI 10.2478/v10159-012-0003-y)
 • Greger, D. (2012). When PISA does not matter? Case of the Czech Republic and Germany. Human Affairs, 2012, Vol. 22, No. 1, pp. 31–42. ISSN 1210-3055. (DOI: 10.2478/s13374-012-0004-5)
 • Greger, D.; Holubová, M. (2010). Postoje učitelů k časnému rozdělování žáků a jejich zkušenosti s přechodem žáků do víceletých gymnázií. Pedagogický časopis/Journal of Pedagogy, 2010, roč. 1, č. 1, s. 85 – 101. ISSN 1338-1563.
 • Greger. D. Lorsque PISA importe peu. Le cas de la République tchèque et de l’Allemagne. Revue française de pédagogie, n° 164, mai-juin-juillet 2008, s. 91–98. ISSN 0556-7807

Články v českých recenzovaných  časopisech

 • Straková, J., Simonová, J, Greger, D. (2017). Ověření konceptu akademického optimismu na českých školách druhého stupně povinného vzdělávání. Pedagogická orientace, 27(1), 136–159.
 • Straková, J.; Greger, D. (2013). Faktory ovlivňující přechod žáků 5. ročníků na osmileté gymnázium. Orbis scholae, 2013, roč. 7, č. 3, s. 73–85. ISSN 1802-4637.
 • Greger, D. (2011). Dvacet let českého školství optikou teorií změny vzdělávání v post-socialistických zemích. Orbis scholae, 2011, roč. 5, č. 1, s.9–22. ISSN 1802-4637.
 • Greger, D.; Černý, K. (2010). Mladí evropští muslimové a jejich pohled na spravedlnost ve školách i společnosti. Nový Orient, roč. 65, č. 3, s. 2–8. ISSN 0029-5302.
 • Greger, D.; Chvál, M.; Walterová, E.; Černý, K.  (2009). Názory českých rodičů a veřejnosti na časné rozdělování žáků. Orbis scholae, roč. 3, č. 3, s.51 – 78. ISSN 1802-4637.
 • Chvál, M.; Greger, D.; Walterová, E.; Černý, K. (2009). Testování žáků na konci základní školy a státní maturita – aktuální otázky současné vzdělávací politiky. Orbis scholae, roč. 3, č. 3, s. 79 – 102. . ISSN 1802-4637.
 • Černý, K.; Greger, D.; Chvál, M.; Walterová, E. (2009). Školství očima české veřejnosti: percepce současného stavu a vývoje. Orbis scholae, roč. 3, č. 3, s.25 – 50. ISSN 1802-4637.
 • Greger, D.; Walterová, E. (2007). In Pursuit of Educational Change: The Transformation of Education in the Czech Republic. Orbis scholae,  Vol. 1, No. 2, pp. 11–44, ISSN 1802-4637.
 • Greger, D.; Černý, K.  (2007). Společnost vědění a kurikulum budoucnosti. Orbis scholae, roč. 1, č. 1, s. 21–39, ISSN 1802-4637.
 • Greger, D. (2006).  Spravedlivost českého školského systému v mezinárodním srovnání. In Orbis scholae, 2006, č. 1. Praha : Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita – Pedagogická fakulta, s. 46-59. ISBN 80-7290-278-4.
 • Walterová, E.; Greger, D.  Transformace vzdělávacích systémů zemí visegrádské skupiny: srovnávací analýza. In Orbis scholae, 2006, č. 1. Praha : Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita – Pedagogická fakulta, s. 13-29. ISBN 80-7290-278-4.
 • Greger, D.; Gröschlová, A.; Ježková, V. Analýza školního vzdělávání ve vybraných zemích EU. In Orbis scholae, 2006, č. 1. Praha : Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita – Pedagogická fakulta, s. 30-45. ISBN 80-7290-278-4.
 • Greger, D.; Janík, T.; Kotásek, J.; Maňák, J.; Walterová, E. Description of the “Centre for basic research on schooling” project. In Orbis scholae, 2006, č. 1. Praha : Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita – Pedagogická fakulta, s. 146–152. ISBN 80-7290-278-4.
 • Greger, D.; Janík, T.; Kotásek, J.; Maňák, J.; Walterová, E. Charakteristika Centra základního výzkumu školního vzdělávání . In Orbis scholae, 2006, č. 1. Praha : Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita – Pedagogická fakulta, s. 5–12. ISBN 80-7290-278-4.
 • Greger, D. Proces schvalování učebnic v historicko-srovnávací perspektivě. Pedagogická orientace, 2005, ro4. 19, č. 3, s. 114-119. ISSN 1211-4669.
 • Greger, D. Obtížnost textů učebnic českého jazyka pro 2. ročník ZŠ. Pedagogická orientace, 1999, č. 2, s. 96-99. ISSN 1211-4669.

Kapitoly v monografiích

 • Greger, D. (2015). Educational policy in the Czech Republic: 25 years of educational transformation and growing inequalities. In Corner, T. (Ed.) Education in the European Union: Post-2003 Member States. Bloomsbury academic, s. 75-92. ISBN 978-14-725-2228-3
 • Greger, D. Aby každé dítě uspělo – opatření pro zvyšování spravedlivosti a kvality vzdělávání v Anglii. In Kasíková, H.; Straková, J. (Eds.) Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Praha: Karolinum, 2011, s. 317–327. ISBN 978-80-246-1911-8.
 • Greger, D.; Holubová, M. Přechod žáků do víceletých gymnázií v selektivních systémech – srovnávací analýza In Walterová, E. a kol. Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. Praha: Karolinum, 2011, s. 67-81. ISBN 978-80-246-2043-5
 • Walterová, E.; Greger, D. Škola 1. a 2. stupně v České republice a v zahraničí a přechody mezi oběma stupni. In Walterová, E. a kol. Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. Praha: Karolinum, 2011, s. 51-66. ISBN 978-80-246-2043-5
 • Greger, D. Nerovnosti ve vzdělávání – od konceptů k měření. In Matějů, P.; Straková, J.; Veselý, A. (Eds.) Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení. Praha: SLON, 2010, s. 22 – 37. ISBN 978-80-7419-032-2.
 • Walterová, E.; Greger, D. Přechod žáků ze základní na střední školu v kontextu teorií, výzkumů a vzdělávací reality In Walterová, E.; Greger, D.; Novotná, J. (Eds.) Přechod žáků ze základní na střední školu. Pohledy z výzkumů. Brno: Paido, 2009.
 • Greger, D.; Levínská, M.; Smetáčková, I. République tchèque. Transformation des politiques d’équité en période post-communiste. In Les politiques d’éducation prioritaire en Europe. Conceptions, mises en oeuvres, débats. Lyon, France: INRP, 2008, s. 269–310.
 • Greger, D. Kvalita a spravedlivost ve vzdělávání. In Greger, D.; Ježková, V. (eds.). Školní vzdělávání. Zahraniční trendy a inspirace. Praha : Karolinum, 2006, s. 52–68. ISBN 80-246-1313-1.
 • Greger, D. Spravedlivost vzdělávacích systémů členských států EU. In Greger, D.; Ježková, V. (eds.). Školní vzdělávání. Zahraniční trendy a inspirace. Praha : Karolinum, 2006, s. 163–186. ISBN 80-246-1313-1.
 • Greger, D. Spravedlivost evropských školských systémů očima žáků. In Greger, D.; Ježková, V. (eds.). Školní vzdělávání. Zahraniční trendy a inspirace. Praha : Karolinum, 2006, s. 187–206. ISBN 80-246-1313-1.
 • Greger, D. Vzdělanostní nerovnosti v teoretické reflexi. In Matějů, P.; Straková, J. (eds.) Nerovné šance na vzdělání: Vzdělanostní nerovnosti v České republice. Praha: Academia, 2006, s. 21-40.
 • Greger, D. Kurikulární politika. In Veselý, A.; Kalous, J. (ed.) Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha : Karolinum, 2006, s. 119 – 130. ISBN 80-246-1260-7.
 • Greger, D. Současné trendy vývoje všeobecného vzdělávání. In Veselý, A.; Kalous, J. (eds.) Vybrané problémy vzdělávací politiky. Praha : Karolinum, 2006, s. 39–50. ISBN 80-246-1262-3.
 • Greger, D. Přehled výzkumů učebnic v zahraničí. In MAŇÁK, J.; KLAPKO, D. (eds.). Učebnice pod lupou. Brno : Paido, 2006, s. 23-32. ISBN 80-7315-124-3.
 • Greger, D. Učebnice jako realizační scénář kurikula. In WALTEROVÁ, E. a kol. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. 1. díl. Brno: PAIDO, 2004, s. 261-271. ISBN 80-7315-083-2.
 • Greger, D. Koncept spravedlivosti a diferenciace žáků. In WALTEROVÁ, E. a kol. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. 2. díl. Brno: PAIDO, 2004, s. 362-370. ISBN 80-7315-083-2.
 • Greger, D.; Walterová, E. Inkluzivní vzdělávání: od globální vize k realitě školy. In WALTEROVÁ, E. a kol. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. 2. díl. Brno: PAIDO, 2004, s. 386-398. ISBN 80-7315-083-2.

Plné texty mnohých textů můžete získat z mého profilu na researchgate: https://www.researchgate.net/profile/David_Greger

Projekty

Vedení projektů

 • 2012-2018 The relationships between skills, schooling and labor market outcomes: A longitudial study ( GA ČR, centra excelence – No. P402/12/G130), CLoSE – Czech longitudial study in education
  tým tří institucí – Národohospodářský ústav Akademie věd České republiky (Jan Švejnar – hlavní řešitel), Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta (David Greger) a Národní vzdělávací fond (Jiří Večerník).
  – spoluřešitel a vedoucí týmu PedF UK. Opdovědnost za kohorty při průchodem MŠ, ZŠ a SŠ.
 • 2012 – 2017 Centrum výzkumu základního vzdělávání, projekt Univerzitní centrum excelence Univerzity Karlovy v Praze (UNCE 204001/2012)
  Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, ÚVRV, KP, KČJL a KMDM.
  financováno Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze
  hlavní řešitel: Eliška Walterová, tajemník projektu UNCE.
 • 2011–2014 Nerovné podmínky škol – nerovné šance žáků
  standardní projekt GA ČR, č. P407-11-1556, hlavní řešitel.
 • 2011–2013 Impact of school inspections on teaching and learning
  EC Lifelong Learning Programme, číslo 511490-LLP1-2010-1-NL-KA1-KA1SCR, hlavní řešitel za ČR.
  Partnerské instituce: University of Twente, Nizozemsko (koordinátor), University of Durham, Velká Británie, University of Gothenburg, Švédsko, Dublin City University, Irsko,Johannes Kepler University, Linz, Rakousko, Harvard University, USA.
 • 2006–2008 EUROREP. Comparaison des politiques d’éducation prioritaire en Europe: Evaluation, conditions de réussite
  EC programme Socrates 6.1.2, číslo 2006 – 2782 / 001 – 001, hlavní řešitel za ČR.
  Partnerské instituce: INRP (koordinátor), Université Paris 8, Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman- Francie; Pre-School Learning Alliance – Velká Británie; Université d’Athènes a Université de Patras – Řecko; Université de Mons-Hainaut a Katholieke Universiteit Leuven – Belgie; Escola superior de educaçao de Coimbra – Portugalsko; Örebro Universitet a Uppsala Universitet – Švédsko; Institul Intercultural Timisoara – Rumunsko
 • 2005–2007 Developing a sense of justice among disadvantaged students: the role of schools
  EC programme Socrates 6.1.2, číslo n° 79/2005, hlavní řešitel za ČR
  Partnerské instituce: University of York – UK, Université de Bourgogne (IREDU) – Francie, Université La Sapienza de Rome – Itálie, Université de Mons-Hainaut – Belgie.
 • 2005–2006 Percepce spravedlivosti vzdělávacího systému u žáků 8. ročníku povinné školní docházky a kritéria spravedlivosti jejich učitelů
  GA AV ČR, číslo KJB701030501 – juniorský badatelský grant, hlavní řešitel.

Účast na projektech

 • 2018-2020 Faktory ovlivňující kognitivní a nekognitivní výsledky žáků ve středním odborném vzdělávání. Úloha pocitu akademické marnosti a kultury školy
  Spoluřešitel, hlavní řešitel: Doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D., ÚVRV PedF UK
 • 2006–dosud MŠMT Centrum základního výzkumu školního vzdělávání
  Řešitel a projektový manažer projektu, hlavní řešitel: Doc. PhDr. Eliška Walterová, CSc., ÚVRV PedF UK
 • 2006–2008 GA ČR – Rizika a příležitosti přechodu ze základní školy na střední školu
  Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Eliška Walterová, CSc., ÚVRV PedF UK
 • 2002–2005 GA ČR – Ekonomické, sociální a kulturní zdroje vzdělanostních nerovností a determinanty životního úspěchu: první fáze longitudinálního výzkumu. Tzv. Longitudinální komponent výzkumu PISA – PISA-L.
  Hlavní řešitel: Prof. Petr Matějů, Sociologický ústav AV ČR.
 • 2002–2004 MŠMT – Výzkumný záměr – MSM 1141 00001 – Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu.
  Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Eliška Walterová, CSc., ÚVRŠ PedF UK
 • 2004 Schooling for Tomorrow.
  Účast na projektu OECD, spoluautor Národní zprávy „Požadavky na školní vzdělávání v České republice“.
  Pod vedením prof. J. Kotáska
 • 2004 A European Set of Indicators on the Equity of Educational Systems
  Externí hodnotitel mezinárodního projektu podporovaného Evropskou komisí. 
Vyučované kurzy
 • Spravedlivost ve vzdělávání/Equity in Education (Bc., Mgr.)
 • Vzdělávací politika (Mgr.)
 • Kvantitativní metody II (Mgr. psychologie)
 • Kvantitativní metody ve výzkumu vzdělávání (Ph.D.)
 • Sociologie vzdělávání (Ph.D.)