PsLic. Jan Vyhnálek

Jan Vyhnálek

Email: vyhnalekj@gmail.com
Kancelář: Myslíkova 7, č. 106
Telefon: 221 900 526
Konzultace:

 

Ph.D. studium

Název disertační práce

 •  Nomádi vzdělávacího systému. Vícepřípadová studie transferů žáků základních a středních škol

Školitel

 •  RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
Vzdělání
 • 1998 – 2004
  jednooborová psychologie na Università Pontificia Salesiana v Římě
  zakončeno titulem  Licenza in Psicologia, nostrifikovaném 2006 MŠMT jako rovnocenné s  diplomem vydaným v  ČR po úspěšném vykonání státní rigorózní zkoušky v  oblasti psychologie a teologie (PhDr.)
 • 1991-1993, 1995-1998
  teologie na KTF UK Praha a Università Pontificia Salesiana v Římě, Itálie
  zakončeno titulem  Baccalaureato in Teologia
Zaměstnání
 • odborný asistent katedry psychologie TF JU v Českých Budějovicích (výuka předmětů psychologie mezilidské komunikace, školní a pedagogická psychologie, psychologie náboženství, psychologie morálního vývoje, sociální psychologie, úvod do pedagogiky R. Feuersteina, psychologie životních krizí)
 • lektorská činnost v oblasti náhradní rodičovské péče
 • další vzdělávání, metodické vedení a poradenství pedagogům
 • psychoterapie a výchovné poradenství 
Publikace
 • VYHNÁLEK, Jan. (2013). Komunikace mezi školou a rodinou. In Evaluace a diagnostika. 37. aktualizace. Praha: Raabe.
 • VYHNÁLEK, Jan. (2009). Možnosti práce s žáky se speciálními edukačními potřebami v rámci dynamického vyšetření Reuvena Feuersteina. In Krejčová, L. a Mertin, V. (Eds.), Sborník příspěvků konference Škola jako místo setkávání II. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009, 229-248.