PhDr. Karel Starý, Ph.D.

Karel Starý

Email: karel.stary@pedf.cuni.cz
Kancelář: Myslíkova 7, č. 203
Telefon: 221 900 552
Konzultace: Úterý 12 – 14 hod. č. dv. 203

 

Vzdělání
Vzdělání 
Zaměstnání
 • 2019 Odborný asistent – ÚVRV, UK PedF
 • 2003 – 2018
  Výzkumný pracovník – ÚVRV, UK PedF
 • 2001 – 2003
  Odborný asistent – ÚPRPŠ, UK PedF
 • 2000 – 2001
  Odborný pracovník – ÚVRŠ, Centrum dalšího vzdělávání učitelů
 • 2000 – 2001
  Učitel ČJ na British International School of Prague, Praha 4
 • 1991 – 2001
  Učitel češtiny a dějepisu na gymnáziu
 • 1986 – 1990
  Učitel češtiny a dějepisu na základní škole, Praha 5 
Publikace

Odborné knihy

 • Starý, K., Laufková, V., Stará, J., Novotná, K., Šťastný, V., Svobodová, Z. Formativní hodnocení ve výuce. Praha : Portál, 2016.
 • Dvořák, D. Starý, K. Urbánek, P. Chvál. M. Walterová, E. Česká základní škola : Vícepřípadová studie školního vzdělávání, Praha : Karolinum, 2010.
 • Starý, K. Chvál, M.: Kvalita a efektivita výuky: metodologické přístupy. In Janíková M. Vlčková, K. a kol. Výzkum výuky: Tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. Brno: Paido 2009. ISBN 978-80-7315-180-5.
 • Starý, K. a kol. Učitelé učitelů. Praha : Portál, 2008.
 • Starý, K. a kol. Pedagogika ve škole. Praha : Portál, 2008.
 • Chvál, M., Dvořák, D. Starý, K. Marková, K. Design-based research při hledání cest dalšího vzdělávání učitelů. Orbis scholae. Praha : Univerzita Karlova v Praze. 2008, roč. 2, č. 3, ISSN 1802-4637.
 • STARÝ, K. Dignostika klíčových kompetencí: 5. kompetence k učení, Praha : Raabe, 2007.

Kapitoly v odborných knihách

 • STARÝ, K., KUBALOVÁ, K. Přechod na druhý stupeň očima žáků. In WALTEROVÁ A KOL.Dva světy zákaldní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. Praha: Karolinum, 2012.
 • STARÝ, K. Formativní hodnocení ve školní výuce. In GREGER, SD.; JEŽKOVÁ, V. (eds.). Školní vzdělávání : zahraniční trendy a inspirace. Praha : Karolinum, 2006
 • STARÝ, K. Problematika hodnocení ve škole. Metodický portál RVP [online].2006. [cit. 2006-10-10]. 
Účast na projektech/grantech
 • Rozvoj sítě inovujících škol v Praze (INOSKOP) ESF JPD 3 v partnerství s odborem školství Magistrátu hl. m. Prahy (vedoucí projektu)
 • UNCE
 • Centrum základního výzkumu školního vzdělávání
 • Zkvalitnění pedagogicko-psychologické přípravy budoucích učitelů PEDPSY v programu ESF OP RLZ
 • Koncepce a ověření nového modelu pedagogické praxe v strukturovaných studijních programech pregraduální přípravy učitelů na PedF UK 
Vyučované kurzy
 • Evaluace ve vzdělávání
 • Kvalitativní metody v pedagogickém výzkumu
 • Pedagogicko-psychologická praxe
 • Pedagogická reflexe pedagogicko-psychologické praxe