Mgr. Radka Smith Slámová

 

Email: radka.slamova@gmail.com
Kancelář: Myslíkova 7, č. 106
Telefon: 221 900 527
Konzultace: dle dohody

 

 

 

 

 

 

 

Ph.D. studium

Název disertační práce:

 • Volba výběrových škol a tříd na 1. stupni ZŠ

Školitel:

 • Doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Vzdělání
 • 2016 – 2018
  obor učitelství pro střední školy – anglický jazyk a pedagogika, navazující magisterské studium
  Pedagogická fakulta UK
 • 2009 – 2013
  obor psychologie, bakalářské studium
  Grinnell College (USA)
Projekty
 • 2020–2022
  Volba výběrových tříd na 1.stupni veřejné základní školy (Grantová agentura UK)
  hlavní řešitelka
Zaměstnání
 • 2018 – 2019
  koordinátorka akčního výzkumu
  Pedagogická fakulta UK
 • 2016 – 2017
  lektorka angličtiny a španělštiny
  Caledonian school
 • 2014 – 2017
  učitelka angličtiny
  Základní škola Praha 10, Olešská
 • 2013 – 2014
  učitelka angličtiny a výchovy ke zdraví
  St Rodrigue High School, Lesotho
Odborné stáže
 • 2017
  Turun Yliopisto, Turku, Finsko
  semestrální studijní pobyt Erasmus, pedagogická praxe na finské základní škole
 • 2017
  Cologne Summer School, Kolýn na Rýnem, Německo
  3-týdenní letní škola zaměřená na práci s žáky-cizinci, inkluzi a využití ICT ve výuce
 • 2012
  Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile
  semestrální studijní pobyt CIEE, pedagogická stáž na chlapecké střední škole
Publikace
Publikace v recenzovaných sbornících
 • Smith Slámová, R. (2020). Rodičovská volba tříd se zaměřením při vstupu dítěte do primárního vzdělávání v České republice. In Sborník anotací příspěvků XXVIII. výroční konference ČAPV Rozmanitost podpory učení v teorii a výzkumu (s. 206-208). Ostrava: Ostravská univerzita. ISBN 978-80-7599-196-6
 • Felker, C., Slamova, R., & Davis, J. (2012, February). Integrating UX with scrum in an undergraduate software development project. In Proceedings of the 43rd ACM technical symposium on Computer Science Education (s. 301-306). ACM.
Příspěvky na domácích konferencích
 • XIX. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Poznej sám sebe (leden 2020, Bratislava). Poster: Volba placených tříd na veřejné základní škole: metodologická dilemata.