Výstupy juniorů

 
 • Havlíčková, R., Hříbková, L., Páchová, A. (2015). Slovní úlohy jako kritické místo matematiky 1. stupně základní školy. In Vondrová, N., Rendl, V. a kol. Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků (s. 27-132). Praha: Karolinum.
 • Vondrová, N., Havlíčková, R. (2015). Konstrukční úlohy v řešeních žáků napříč ročníky základní školy. In Vondrová, N., Rendl, V. a kol., Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků (s. 133-180). Praha: Karolinum.
 • Pavlas Martanová, V. (2014). Evaluace dlouhodobého programu indikované prevence v pedagogicko – psychologické poradně. Adiktologie, 2014(1).
 • Pavlas Martanová, V. (2014). Výchovní poradci a jejich situace ve Středočeském kraji. Učitelské noviny, 2014(31).
 • Pavlas Martanová, V. (2014). Pracujeme se školákem s ADHD v mladším školním věku: Sociální kompetence. Praha: Raabe.
 • Pavlas Martanová, V. (2014). Pracujeme se školákem s ADHD v mladším školním věku: Věcné učení. Praha: Raabe.
 • Pavlas Martanová, V. (2015). Selektivní a indikovaná prevence. In Klinická adiktologie. Praha: Grada.
 • Sojka, P. (2015). Konkurence spisovných koncovek ve 3. os. pl. ind. préz. akt. sloves vzoru sází ve zpravodajské rubrice serveru iDNES. Naše řeč, 98(4), 190-205.
 • Sojka, P. (2015). Spisovnost v mluvených projevech na 2. stupni základních škol. Český jazyk a literatura, 65(3), 120-125.
 • Sojka, P. (2015). O francouzském slovese limoger. Cizí jazyky: Časopis pro teorii a praxi, 58(3), 27-33.
 • Sojka, P. & Janovec, L. (2015). Částice a jazykové mýty. Český jazyk a literatura, 66(2), 76-83.
 • Štěpáník, S. (2014). Příklad výzkumu žákovských představ v české syntaxe. Pedagogická orientace, 24(1), 111-127.
 • Štěpáník, S. (2015). Analýza diskurzu ve školské praxi na příkladu z Anglie. Český jazyk a literatura, 65(4), 164-173.
 • Štěpáník, S. (v tisku). Konstruktivismus a jeho didaktické aplikace ve vyučování českého jazyka. Nová čeština doma a ve světě.
 • Štěpáník, S. & Schneiderová, S. (v tisku). Problematika diskurzu jako nové téma pro školní praxi. Český jazyk a literatura.
 • Štěpáník, S. & Chvál, M. (v tisku). Konstruktivismus jako cesta ke zlepšování výsledků vzdělávání v českém jazyce? Studia paedagogica, 21(1).