Složení týmu

 

Rada projektu UNCE

Junioři

Řešitelé

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání
Katedra českého jazyka
Katedra psychologie
Katedra matematiky a didaktiky matematiky