Home » Člověk a příroda: Přírodopis setkání – 22. 6. 2018

Člověk a příroda: Přírodopis setkání – 22. 6. 2018

Vážení učitelé, dne 22. 6. 2018 se uskuteční setkání Člověk a příroda – přírodopis – Pedagogická fakulta PedF UK v R306.

Program:

7:45 registrace
8:00 – 9:00 kontrola plnění výstupů projektu, reflexe portfolií
9:00 – 13:00 workshop – společný PedPsy blok (dr. Hanková; téma:
Třídnické hodiny)
13:00 – 13:30 pauza na oběd
13:30 – 15:30 přednáška externistek (dr. Hlaváčová, Ing.
Mazouchová)
15:30 – 16:00 přestávka na kávu
16:00 – 18:00 workshop se zaměřením na využití sady Vernier k
badatelským aktivitám ve výuce přírodopisu
18:00 – 19:00 individuální konzultace