Home » KA05 – Akční výzkum studentů v základních a středních školách

KA05 – Akční výzkum studentů v základních a středních školách

Aktuálně:
Studenti zasílají portfolia a prezentace v elektronické podobě pověřené osobě (koordinátorovi vzdělávacího modulu či akademickému pracovníkovi) na příslušné vysoké škole.

Šablona portfolia (základní verze) ke stažení  zde

Šablona prezentace (základní verze) ke stažení  zde

Jednotlivé soubory je třeba označit podle následujícího schématu:

VŠ_VM(vzdělávací modul)_prijmeni_jmeno studenta_pořadové číslo
dokumentu_název dokumentu

Např.
UK_ČG_Ukazkova_ Jana_1_portfolio
UK_ČG_Ukazkova_ Jana_2_priloha1_denik
UK_ČG_Ukazkova_ Jana_3_priloha2_prezentace

 

Cílem aktivity je podpora porozumění výukovému procesu, podpora plánování, implementace, vyhodnocování výsledků změn v kontextu edukační reality u studentů učitelských oborů.

Harmonogram:
KA05 bude realizována 6 měsíců (1. 1. 2019 do 30. 6. 2019) a uskuteční se v ní 4 etapy akčního výzkumu.

Členění akčního výzkumu:
1. Odborná příprava na akční výzkum
akademičtí pracovníci seznámí studenty a mentory s teorií akčního výzkumu. Následuje zadání akčního výzkumu (učitel ve spolupráci se studentem a s ohledem na kontext třídy identifikuje problém, tj. téma akčního výzkumu) a společný návrh hypotéz, tj. příčin problému. Student s oporou o teoretické zdroje a za podpory akademického pracovníka, příp. diskusí se spolužáky – studenty učitelství, doplní možné hypotézy k identifikovanému problému. Vypracování intervenčního plánu studentem, návrh metod sběru dat s cílem ověření jeho efektivity.

2. Realizace intervenčního plánu
probíhá ve třídě učitele a přímo ve výuce. Student bude průběžně pozorovat dění ve výuce, finalizovat různé nástroje sběru dat a v závěru započne fáze hodnocení, tj. sběr potřebných dat k vyhodnocení efektivity intervenčního plánu.

3. Vyhodnocení akčního výzkumu
dokončení sběru dat, vyhodnocení a prodiskutování/triangulování výstupů s mentorem. Zhodnocení a vypracování závěrečné zprávy (cíl, průběh a výsledky akčního výzkumu).

4. Sdílení výsledků v širším týmu
student (za podpory mentora) vypracuje prezentaci akčního výzkumu, představí jej při setkání dalších studentů, učitelů – mentorů a akademiků.