Home » Kontakty na pracovníky

Kontakty na pracovníky

ŘÍDÍCÍ TÝM SC2/SC5 KONTAKT PRACOVIŠTĚ
doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. anna.kucharska@pedf.cuni.cz PedF UK
Ing. Petra Tobolářová petra.tobolarova@pedf.cuni.cz PedF UK
Mgr. Monika Kadrnožková, Ph.D. monika.kadrnozkova@pedf.cuni.cz PedF UK
Terezie Šturmová terezie.sturmova@pedf.cuni.cz PedF UK
PhDr. Klára Špačková, Ph.D. klara.spackova@pedf.cuni.cz PedF UK
doc. RNDr. Miroslav Brzezina miroslav.brzezina@tul.cz FP TUL
Ing. Ivana Cvrčková, Ph.D. ivana.cvrckova@tul.cz FP TUL
Romana Krušková romana.kruskova@tul.cz FP TUL
doc. Dr. PaedDr. Petr Urbánek petr.urbanek@tul.cz PF U
doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. hbinter@pf.jcu.cz PF JU
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. zlabkovai@pf.jcu.cz PF JU
Mgr. Jana Kaňková kankoj01@pf.jcu.cz PF JU
Mgr. Martina Faltová faltova@pf.jcu.cz PF JU
Milena Eiblová meiblova@jcu.cz PF JU
Věra Běhounková vbehounk@jcu.cz PF JU
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. knecht@ped.muni.cz PdF MU
Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D. sedlackova@ped.muni.cz PdF MU
Jiřina Fučíková honigova@ped.muni.cz PdF MU
Mgr. Dagmar Kyselová kyselova@ped.muni.cz PdF MU

 

KOORDINÁTOŘI KONTAKT PRACOVIŠTĚ
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST  
PhDr. Klára Špačková, Ph.D. klara.spackova@pedf.cuni.cz PedF UK
Mgr. Hana Lavičková, Ph.D. lavickova@ped.muni.cz PdF MU
PhDr. Martin Schacherl, Ph.D. schacherl@pf.jcu.cz PF JU
Mgr. Jarmila Sulovská jarmila.sulovska@tul.cz FP TUL
MATEMATICKÁ GRAMOTNOST  
doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. robova@karlin.mff.cuni.cz MFF UK/KDM
RNDr. Růžena Blažková, CSc. 310@mail.muni.cz PdF MU
RNDr. Libuše Samková, Ph.D.  lsamkova@pf.jcu.cz PF JU
Mgr. Jiří Břehovský, Ph.D. jiri.brehovsky@tul.cz FP TUL
INFORMAČNÍ GRAMOTNOST  
PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. petra.vankova@pedf.cuni.cz PedF UK
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. pmazacov@phil.muni.cz PdF MU
Mgr. Josef Lombart lombart@zspohurecka.cz PF JU
Mgr. Jiří Břehovský, Ph.D. jiri.brehovsky@tul.cz FP TUL
OBČANSKÉ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE  
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. nadezda.pelcova@pedf.cuni.cz PedF UK
PhDr. Radim Štěrba, Ph.D. 43487@mail.muni.cz PdF MU
PhDr. Jan Samohýl, Th.D. samohyl@tf.jcu.cz PF JU
PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D. michal.podzimek@tul.cz FP TUL
ČLOVĚK A PŘÍRODA – FYZIKA  
RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D. irena.dvorakova@mff.cuni.cz MFF UK
Mgr. Vladimír Vochozka vvochozka@pf.jcu.cz PF JU
Mgr. Klára Severýnová Popková, Ph. D. klara.severynova.popkova@tul.cz FP TUL
ČLOVĚK A PŘÍRODA – CHEMIE  
PhDr. Martin Rusek, Ph.D. martin.rusek@pedf.cuni.cz PedF UK
Mgr. Klára Severýnová Popková, Ph. D. klara.severynova.popkova@tul.cz FP TUL
ČLOVĚK A PŘÍRODA – PŘÍRODOPIS  
RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. lenka.pavlasova@pedf.cuni.cz PedF UK
Lukáš Rokos, Mgr. lrokos@pf.jcu.cz PF JU
ČLOVĚK A PŘÍRODA – ZEMĚPIS  
Mgr. Klára Severýnová Popková, Ph. D. klara.severynova.popkova@tul.cz FP TUL
Mgr. Jiří Rypl, Ph.D. rypl@pf.jcu.cz PF JU

 

ODBORNÍ PRACOVNÍCI KONTAKT PRACOVIŠTĚ
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST  
Mgr. Jolana Ronková, Ph.D. jolana.ronkova@pedf.cuni.cz PedF UK / KPP
Mgr. Zuzana Wildová zuzana.wildova@pedf.cuni.cz PedF UK / KČJ
Mgr. Marie Rychlíková, Ph.D. mery.bartova@seznam.cz PedF UK / KPP
PhDr. Klára Špačková, Ph.D. klara.spackova@pedf.cuni.cz PedF UK / KPsy
Mgr. Hana Prokšová hana.proksova@ff.cuni.cz FF UK / ÚČJTK
Prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. karel.sebesta@ff.cuni.cz FF UK / ÚČJTK
Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. katerina.sormova@ff.cuni.cz FF UK / ÚČJTK
doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. ondrej.hnik@pedf.cuni.cz PedF UK / KČJ
PaedDr. Eva Marádová, CSc. eva.maradova@pedf.cuni.cz PedF UK / KSpg
PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. veronika.laufkova@pedf.cuni.cz PedF UK / UVRV
Mgr. Hana Lavičková, Ph.D. lavickova@mail.muni.cz PdF MU / KČJL
Mgr. Jitka Cholastová cholastova@mail.muni.cz FF MU / ÚČL
PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D. gajzlerova@ped.muni.cz PdF MU / IVIV
PhDr. Martin Schacherl, Ph.D. 44780@mail.muni.cz PdF MU / KBH
Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. nohava01@pf.jcu.cz PF JU / KPE
Mgr. Olga Malinovská omalinovska@pf.jcu.cz PF JU / KPE
PhDr. Magda Nišponská, Ph.D. magda.nisponska@gmail.com FP TUL / KPP
MATEMATICKÁ GRAMOTNOST  
doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. darina.jirotkova@pedf.cuni.cz PedF UK / KMDM
doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. nada.vondrova@pedf.cuni.cz PedF UK / KMDM
prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. jarmila.novotna@pedf.cuni.cz PedF UK / KMDM
Ing. Karolína Duschinská, Ph.D. karolina.duschinska@pedf.cuni.cz PedF UK / KPg
doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. robova@karlin.mff.cuni.cz MFF UK / KDM
RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. morava@karlin.mff.cuni.cz MFF UK / KDM
doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. antonin.jancarik@pedf.cuni.cz PedF UK / KMDM
Mgr. Jaroslava Klouboučková jaroslava.klobouckova@pedf.cuni.cz PedF UK / KMDM
PhDr. Hana Sotáková hana.sotakova@pedf.cuni.cz PedF UK / KPsy
Mgr. Zuzana Wildová zuzana.wildova@pedf.cuni.cz PedF UK / KČJ
Mgr. Jolana Ronková, Ph.D. jolana.ronkova@pedf.cuni.cz PedF UK / KPP
RNDr. Růžena Blažková, CSc. blazkova@ped.muni.cz PdF MU / KM
Mgr. Irena Budínová, Ph.D. budinova@ped.muni.cz PdF MU / KM
RNDr. Eva Trnová, PhD. trnova@ped.muni.cz PdF MU / KPg
Mgr. Daniela Bímová, Ph.D. daniela.bimova@tul.cz FP TUL / KMDM
RNDr. Libuše Samková, Ph.D. lsamkova@pf.jcu.cz PF JU
INFORMAČNÍ GRAMOTNOST  
PhDr. Daniel Tocháček daniel.tochacek@pedf.cuni.cz PedF UK / KITTV
PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. petra.vankova@pedf.cuni.cz PedF UK / KITTV
PhDr.Jaroslav Šaroch, Ph.D. jaroslav.saroch@pedf.cuni.cz PedF UK / KPg
PaedDr. Eva Marádová, CSc. eva.maradova@pedf.cuni.cz PedF UK / KSpg
doc. PhDr. Ondřej Hník ondrej.hnik@pedf.cuni.cz PedF UK / KČJ
PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. pavla.presslerova@pedf.cuni.cz PedF UK / KPsy
Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. borivoj.brdicka@pedf.cuni.cz PedF UK / KITTV
Mgr. Marie Rychlíková, Ph.D. marie.rychlikova@pedf.cuni.cz PedF UK / OPRP
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. pmazacov@phil.muni.cz FF MU / KISK
Mgr. Lucie Škarková skarkova@ped.muni.cz PdF MU / KPg
OBČANSKÉ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE  
PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. hana.havlujova@pedf.cuni.cz PedF UK / KDDD
Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. zbynek.zicha@pedf.cuni.cz PedF UK / KOVF
Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. michaela.dvorakova@pedf.cuni.cz PedF UK / KOVF
PaedDr. Zdeňka Hanková zdenka.hankova@pedf.cuni.cz PedF UK / KPg
PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. zbynek.nemec@pedf.cuni.cz PedF UK / KSpg
PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. pavla.presslerova@pedf.cuni.cz PedF UK / Kpsy
PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D. 43487@mail.muni.cz PdF MU / KOV
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. stepanek@ped.muni.cz PdF MU / KH
PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D. stadlerova@ped.muni.cz PdF MU / KVV
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. mares@ped.muni.cz PdF MU / KPsy
Mgr. Daniela Taylor, Ph.D. taylor@ped.muni.cz PdF MU / KHV
PhDr. Helena Pavličíková, CSc. pavlic@pf.jcu.cz PF JU
ČLOVĚK A PŘÍRODA – FYZIKA  
RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D. irena.dvorakova@mff.cuni.cz MFF UK / KDF
doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. leos.dvorak@mff.cuni.cz MFF UK / KDF
RNDr. a Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. vojtech.zak@mff.cuni.cz MFF UK / KDF
Mgr. Marie Suchánková, Ph.D. marie.suchankova@tul.cz FP TUL / KF
ČLOVĚK A PŘÍRODA – CHEMIE  
PhDr. Martin Rusek, Ph.D. martin.rusek@pedf.cuni.cz PedF UK / KCHDCH
Ing. Karolína Duschinská, Ph.D. karolina.duschinska@pedf.cuni.cz PedF UK / KPg
Mgr. Karel Vojíř karel.vojir@pedf.cuni.cz PedF UK / KCHDCH
RNDr. Hana Čtrnáctová, prof., CSc. ctr@natur.cuni.cz PřF UK / KUDCH
RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. petr.smejkal@natur.cuni.cz PřF UK / KUDCH
RNDr. Milada Teplá, Ph.D. milada.tepla@natur.cuni.cz PřF UK / KUDCH
ČLOVĚK A PŘÍRODA – PŘÍRODOPIS  
RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. lenka.pavlasova@pedf.cuni.cz PedF UK / KBES
Zdeňka Hanková, Ph.D. zdenka.hankova@pedf.cuni.cz PedF UK / KPg
RNDr. Jana Skýbová, Ph.D. jana.skybova@pedf.cuni.cz PedF UK / KBES
PaedDr. Eva Marádová, CSc. eva.maradova@pedf.cuni.cz PedF UK/ KSpPg
ČLOVĚK A PŘÍRODA – ZEMĚPIS  
Mgr. Klára Severýnová Popková, Ph. D. klara.severynova.popkova@tul.cz FP TUL
Mgr. Jiří Rypl, Ph.D. rypl@pf.jcu.cz PF JU
META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti  
Mgr. Barbora Nosálová nosalova@meta-ops.cz META
Mgr. Jana Vávrová vavrova@meta-ops.cz META