Home » Sdílené materiály

Sdílené materiály

Vážené učitelky, Vážení učitelé,

zde naleznete odkazy na jednotlivé sdílené materiály všech sekcí. Pokud byste potřebovali poradit s přístupovým heslem, napište na monika.kadrnozkova@pedf.cuni.cz

Člověk a příroda:
https://pages.pedf.cuni.cz/sc25/clovek-a-priroda-neverejne/

Informační gramotnost:
https://pages.pedf.cuni.cz/sc25/informacni-gramotnost-neverejne/

Čtenářská gramotnost
https://pages.pedf.cuni.cz/sc25/ctenarska-gramotnost-private/

Matematická gramotnost
https://pages.pedf.cuni.cz/sc25/matematicka-gramotnost-sdilene-prostredi/

Občanské a sociální kompetence
https://pages.pedf.cuni.cz/sc25/obcanske-a-soc-neverejne/

Mezipředmětové vztahy
https://pages.pedf.cuni.cz/sc25/mezipredmetove-vztahy-neverejne/