Home » Matematická gramotnost

Matematická gramotnost

Zde naleznete výstupy vzdělávacího modulu Matematická gramotnost.

Vzdělávací modul s metodikou (Kolektiv autorů)

ke stažení zde

Databanka

ke stažení zde

 

V projektu realizovaná a ověřená témata dle nabídky vzdělávacího modulu.

Nabídka ověřovaných témat je k dispozici zde. Ověřována byla témata 1-8.

Náměty na aktivity rozvíjející matematickou gramotnost (Daniela Bímová, Růžena Blažková, Jiří Břehovský, Irena Budínová, Kamila Hrčková, Antonín Jančařík, Darina Jirotková, Štěpánka Kaňková, Jaroslava Kloboučková, Vlasta Moravcová, Hana Nováková, Jarmila Novotná, Jarmila Robová, Libuše Samková, Naďa Vondrová)

ke stažení zde

 

Další výstupy 

1. Propedeutika analytické geometrie v rovině (Vlasta Moravcová, Štěpánka Kaňková)

ke stažení zde

2. Procházky (nejen) po krychli (Vlasta Moravcová, Jarmila Robová, Karel Pazourek)

ke stažení zde

3. Jak na to? Různé způsoby řešení slovních úloh (Hana Nováková, Jarmila Novotná)

ke stažení zde

4.  Diferencovaná a individualizovaná výuka matematiky na základní škole (Irena Budínová, Růžena Blažková, Dana Ciglová,
Kamila Hrčková, Ivana Janoušová, Marcela Lehotská, Petr Mutina, Jana Ryglová)

ke stažení zde

 

Publicita (konference bez příspěvků ve sbornících, panely aj.)

Irena Budínová: Zkušenosti učitelů z využívání diferencované a individualizované výuky v hodinách matematiky na ZŠ, Společenství praxe jako princip (spolu)práce v oborových didaktikách. 14. 6. 2018, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Dostupné z: http://didacticaviva.ped.muni.cz/konference/jaro-2018

Darina Jirotková: Společenství praxe jako příležitost k efektivnímu propojování teoretické a praktické přípravy na vyučování matematice budoucích učitelů 1. stupně ZŠ, Společenství praxe jako princip (spolu)práce v oborových didaktikách. 14. 6. 2018, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Dostupné z: http://didacticaviva.ped.muni.cz/konference/jaro-2018