Home » Chemie

Chemie

Průřezová témata v Chemii

Učitel si vybírá 3 témata z jednoho předmětu (z organizačních důvodů není možný výběr témat napříč předměty).

1. Školní chemický experiment a jeho využití ve výuce
Možnosti a překážky zařazení chemického experimentu do výuky. Pokusy s běžně dostupnými látkami a jednoduché pokusy z oblasti nanovědy. Výsledkem bude soubor osvědčených a snadno proveditelných školních chemických experimentů.

2. Hodnocení výsledků výuky chemie
Kritéria kvalitního testu a představení nástroje k hodnocení kvality testů. Výsledkem budou připravené testy k vybraným tématům učiva chemie.

3. Badatelsky orientované a projektové vyučování ve výuce chemie
Základní principy a analýza konkrétních badatelských aktivit a školních projektů. Výsledkem budou návrhy badatelských aktivit a projektů pro praxi.

4. Učebnice pro výuku chemie na ZŠ a odpovídajícím stupni víceletých gymnázií
Představení učebnic pro výuku chemie na ZŠ, způsoby použití konkrétních částí učebnic chemie, kritéria hodnocení učebnic (chemie) a propojení obsahu učebnice s dalšími učebními činnostmi.

5. Školní vzdělávací program – vzdělávací obor Chemie
Analýza ŠVP vzdělávacího oboru chemie a příklady kvalitně zpracovaných ŠVP jako opory práce učitele chemie. Výsledkem budou konkrétní úpravy částí ŠVP škol jednotlivých učitelů.

 

Ověřování některých z těchto témat je součástí výstupů projektu, dostupné zde